Kulturmiljö


Kulturhistoria, bebyggelse och arkeologi. Vi bevarar och utvecklar kulturhistoriska värden för en hållbar framtid.

Vår verksamhet

På kulturmiljöenheten finns det olika funktioner.

Ta reda på mer

Artiklar

Varför heter det landerier, och vem är Stig? Upplev platser med historia i en serie artiklar.

Läs mer

Anlita oss

Kulturmiljöenheten utför olika typer av uppdrag runt om i Göteborg.

Se mer

Sök rapporter

Läs arkeologiska- och bebyggelserapporter.

Läs mer här

aktuellt

artikel

100 år med kungsladugårds egnahemsförening

Anade Albert Lilienberg vilken fullträff han fick in när han ritade stadsplanen över Kungsladugård? Göteborgs forna stadsarkitekt borde känna sig nöjd över områdets långa popularitet och attraktionskraft. 

Läs mer här

podcast

En kvart
om Göteborg

Spänn upp öronen och låt Ylva och Kristian ta med oss på en ovanlig resa genom Kungsladugård under 40- och 50-talet.

Lyssna här

filmserie

BERÄTTELSER FRÅN
EN STAD SOM ÄR VÅR

Överallt finns spår som är värda att lyfta fram från människor som har bott här vid Göta Älv. Nu sätter vi på oss skorna, ger oss ut och ser vilka berättelser vi möter i vårt kära Göteborg!

Se filmerna här

SPÅREN AV VÅRT FÖRFLUTNA

Arkeologi

Göteborgs stadsmuseum har en lång tradition av att bedriva arkeologi, en tradition som sträcker sig från början av 1910-talet fram till idag.

Läs mer här

Rapport

400 gröna år i göteborg

Göteborgs gröna områden är en värdefull del av stadens kulturarv.
I ny rapport har stadens parkhistoria kartlagts.

Läs mer här

upptäck mer!

film, artiklar och podd

platser med historia

Här kan du ta del av göteborgska kulturmiljöer i form av artiklar, film och podcast.

Se mer här