en oas mitt i stan

lilla änggården

Vår sommarfilial i natursköna Änggårdsbergen. Huset är just nu stängt!

Ny film! Emilie Zachrisson och Daniel Gillberg tar med oss på en tur inne på Lilla Änggården.

Se en kort intriduktion till Lilla Änggården med Daniel Gillberg och Emilie Zachrisson.

lilla änggården

Lilla Änggården är ett museum, en trädgård och en park. Familjen Grén köpte huset på 1840-talet. Det gick i arv till och med att bröderna Sven Grén Broberg och Carl Grén Broberg skänkte allt till Göteborgs stad 1963.

välbevarat hem

Huset började byggas på 1700-talet. Det byggdes senare om och till under olika omgångar. I huset finns en välbevarad, historisk hemmiljö med möbler och föremål från tre sekler med tyngdpunkt på 1900-talet. Idag driver vi publik verksamhet här, tillsammans med Park- och Naturförvaltningen, Fastighetskontoret och Higab.

Människorna på lilla änggården

Mangårdsbyggnaden på Lilla Änggården började byggas på 1700-talet. Från 1840 var Lilla Änggården sommarnöjet för Arvid och Jeanna Grén. De sista i släkten som bodde på Lilla Änggården var deras tre barnbarn. Äldst var Sven Grén Broberg, förste bibliotekarie i Göteborgs stad. Mellanbrodern Carl Grén Broberg arbetade som kassör och var bland annat med vid bildandet av Röhsska Museet. Yngst var Emmy Grén Broberg som arbetade som gymnastikdirektör i Stockholm och var med och grundade Sveriges första scoutförening för flickor.

Carl och Sven byggde om huset 1944 och donerade Lilla Änggården till Göteborgs stad 1963. Bröderna bodde kvar i huset till 1970-talet och deras hushållerska Norma Lorentzson ända till 1992.

1806–1887

Arvid Henrik Grén

Arvid växte upp på Stora Änggården, det som är Botaniska Trädgården idag. Gift med Johanna ”Jeanna” Grén. De fick fem barn, men tre av dem dog redan i ung ålder.

Lär känna Arvid

1810–1889

Johanna ”Jeanna” Grén

Jeanna kom från en förmögen Göteborgsfamilj. Gift med Arvid Henrik. Jeanna nämns ofta i skuggan av sin man och vi vet idag väldigt lite om hennes liv.

Lär känna Jeanna

1845–1933

Fanny Grén Broberg

Fanny, äldsta dottern till Arvid och Jeanna Grén, studerade vid konsthögskolan Valand och ärvde Stora och Lilla Änggården. Gifte sig med Carl Broberg men behöll sitt efternamn.

Lär känna Fanny

1852–1932

Betty Grén

Betty är Jeanna och Arvid Gréns tredje barn. Hon kom att leva som den eviga lillasystern vid sidan av den starka systern Fanny.

Lär känna Betty

1878–1973

Sven Grén Broberg

Sven var den äldsta sonen till Fanny Grén Broberg. Sven var intresserad av litteratur och utbildade sig vid Göteborgs Universitet.

Lär känna Sven

1880–1968

Carl Grén Broberg

Carl var Svens lillebror. Carl var bland annat intresserad av mode och hantverk och fick sitt första jobb på Vollmers modebasar 1903.

Lär känna Carl

1883–1974

Emmy Grén Broberg

Emmy var lillasyster till Carl och Sven. På somrarna bodde Emmy på Lilla Änggården och där väcktes hennes intresse för äventyr och naturen.

Lär känna Emmy

1840–1963

Tjänstefolket

Det finns tyvärr få spår kvar från personalen i de delar som idag kallas för kuskbostaden och trädgårdsmästarbostaden.

Läs mer

Byggnader på platsen i årtal

Lilla Änggården under 1800-talets andra hälft. Till vänster syns den lada som stod på platsen fram till 1940-talet.

1600-talet Gården Fågelås, låg ungefär där nuvarande Lilla Änggården ligger idag. Bostad åt Arvid Djurskyttare.
1780-tal Änggården delas i två; Stora och Lilla Änggården. Isac Grönbohm och Peter Wenerholm bygger den första delen av nuvarande Lilla Änggården.
1800-talet Lilla Änggården byggs om och får två våningsplan.
1840-talet Familjen Grén köper Lilla Änggården.
1850-talet Mangårdsbyggnaden och ladan byggs ihop.
1940-talet Ladan rivs och mangårdsbyggnaden byggs ut.
1970-talet Flertalet ekonomibyggnader som inte var skyddade av bröderna Grén Brobergs gåvobrev rivs. Den enda av tjänstefolkets byggnader som behålls blir Trädgårdsmästarbostaden.

bild från ett av husets rum där vi ser en soffa, bord och två stora tavlor på väggen
utomhusbild på grusgång med grönska på båda sidor
bild ifrån ett av rummen i huset, där vi ser ett bord, fyra stolar, en mönstrad tapet och en stor tavla.

Hitta hit

Thorild Wulffsgatan 75/Hejderidaregatan 15. Huset är vitt och ligger uppe i en trädgård/park i slutet av gatan. Huvudbyggnad och toalett saknar ramp. I huset finns trösklar och trappor utan kontrastmarkering.

Se karta på Eniro

Kollektivt: Hållplats Botaniska trädgården. Gå över leden och det är skyltat höger innanför bullerplanket och sedan första vänster upp på Hejderidaregatan. Ingång via trädgården/parken.

Med bil: sväng av vid Botaniska trädgården och in på Storängsgatan. Sedan skyltat höger Lilla Änggården mot Hejderidaregatan och en parkeringsplats vid hyreshus. Alla gator har fri parkering i 4 timmar.