Projekt & samarbeten

Här hittar du information om olika projekt och samarbeten med koppling till Lilla Änggården.

Cirkulära affärsmodeller i gröna näringar

Just nu pågår ett pilotprojekt där du som konsument har möjlighet att köpa lokalodlade grönsaker genom kvartersutlämning av grönsakskassar. Lilla Änggården är en av hämtningsplatserna. I samarbete med Business Region Göteborg.

Läs mer