Projekt & samarbeten

Här hittar du information om olika projekt och samarbeten med koppling till Lilla Änggården.

Samarbete

Stadsnära odling på Lilla Änggården

Lilla Änggården har under sin historia varit en plats för jordbruk och odling. Nu ska platsens gamla odlingsmarker väckas till liv igen där det tidigare växte fruktträd. Odlingen kommer att anläggas och driftas av Stadsnära Odling, Exploateringsförvaltningen, i samarbete med Kulturförvaltningen, Stadsmiljöförvaltningen och Higab.

Läs mer

Samarbete

Cirkulära affärsmodeller i gröna näringar

Just nu pågår ett pilotprojekt där du som konsument har möjlighet att köpa lokalodlade grönsaker genom kvartersutlämning av grönsakskassar. Lilla Änggården är en av hämtningsplatserna. I samarbete med Business Region Göteborg.

Läs mer