Samlingar

Göteborgs stadsmuseum har en av Sveriges största kulturhistoriska samlingar.
Samlingarna innehåller omkring en miljon föremål, två miljoner bilder och ett bibliotek
med 100 000 volymer, som spänner över 12 000 år av historia.

Samlingar på Göteborgs stadsmuseum

Botanisera mera

Sök i samlingarna

I museets samlingar finns mängder av minnen och föremål ur historien bevarade. Här finns foton, brev, möbler, dagböcker, arkeologiska fynd, tidningsklipp, ritningar, bilar, kläder och mycket annat. Nyfiken? Välkommen att söka i museets arkiv, bibliotek och föremålssamlingar.

Sök i samlingarna

Begränsad tillgänglighet

Stadsmuseets samlingar med föremål, fotografier och arkiv ska 2024 flytta till nya magasin. Vi måste därför tyvärr tillfälligt stänga ner delar av vår verksamhet. Det innebär att vi inte kommer att ha möjligheter att svara på externa frågor och tillhandahålla material under de kommande åren.

Faktarummet

Faktarummet är tyvärr stängt på grund av förberedelser inför flytt till nya magasin.

Biblioteket

Göteborgs stadsmuseums bibliotek är ett vetenskapligt specialbibliotek med ca 100 000 volymer inom ämnen som arkeologi, kulturhistoria, teater och scenkonst, industrihistoria, militärhistoria, skola och Ostindiska kompaniet. Tyvärr är biblioteket stängt på grund av förberedelser inför flytt till nya magasin.

Läs mer

Förvärv

Förvärvsstopp

Stadsmuseet har även förvärvsstopp gällande spontana gåvoerbjudanden. Förvärv sker endast i mindre omfattning och då riktad mot aktuella (utställningsprojekt och andra) projekt.

Läs vår förvärvspolicy här

Våra tjänster

Beställa digitala bilder

Läs mer om hur du beställer digitala bilder från våra samlingar och arkiv.

Läs mer
Biblioteket på Göteborgs stadsmuseum

Botanisera i biblioteket

Museets bibliotek är ett vetenskapligt specialbibliotek med ca 100 000 volymer.

Läs mer

Anvisningar till grävaktörer

Här hittar du anvisningar för inlämning av arkeologiska fynd om du är grävaktör.

Läs mer

Teaterhistoriska samfundet

Läs mer om Teaterhistoriska samfundet och hur de främjar de teaterhistoriska samlingarna på museet.

Läs mer

Folkundervisningens befrämjande

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande stöder skola och undervisning.

Läs mer

Scenkonstens historia i Göteborg

Stiftelsen för scenkonstens historia i Göteborg främjar kunskapsbyggandet kring teatersamlingarna på museet.

Läs mer

Månadens föremål

Månadens föremål

Skrin av elfenben

I Göteborgs Stadsmuseums samling finns ett litet skrin av elfenben, ett litet skrin bland många andra. Men vad har det för historia? Vad kan ett föremål berätta?

Läs mer

Digitala berättelser

Upptäck Digiseum

Välkommen att botanisera bland filmade nedslag, artiklar och berättelser om platser, händelser och föremål i vårt Digiseum.

Läs mer