Samlingar

Göteborgs stadsmuseum har en av Sveriges största kulturhistoriska samlingar.
Samlingarna innehåller omkring en miljon föremål, två miljoner bilder och ett bibliotek
med 100 000 volymer, som spänner över 12 000 år av historia.

Samlingar på Göteborgs stadsmuseum

Botanisera mera

Sök i samlingarna

I museets samlingar finns mängder av minnen och föremål ur historien bevarade. Här finns foton, brev, möbler, dagböcker, arkeologiska fynd, tidningsklipp, ritningar, bilar, kläder och mycket annat. Nyfiken? Välkommen att söka i museets arkiv, bibliotek och föremålssamlingar.

Sök i samlingarna

MOT Nya magasin

Begränsad tillgänglighet

Stadsmuseets samlingar med föremål, fotografier och arkiv ska 2024 flytta till nya magasin. Vi måste därför tyvärr tillfälligt stänga ner delar av vår verksamhet under de kommande åren. Det innebär att vi kommer ha begränsade möjligheter att svara på externa frågor och tillhandahålla material. Endast förfrågningar som kräver kort handläggningstid kan hanteras.

tillfälligt stängt

Faktarummet

Faktarummet har fortfarande stängt på grund av pandemin. Du kan fortfarande kontakta Faktarummet om du har frågor kring föremål, fotografier och arkiv i Stadsmuseets samlingar. På grund av vår begränsade verksamhet har vi endast möjlighet att hjälpa till med förfrågningar av redan digitaliserat material eller ärenden som kräver kort handläggningstid. Hör av dig om du är osäker på om du kan få hjälp med din fråga.

Till Faktarummet

Tillfälligt stängt

Biblioteket

Göteborgs stadsmuseums bibliotek är ett vetenskapligt specialbibliotek med ca 100 000 volymer inom ämnen som arkeologi, kulturhistoria, teater och scenkonst, industrihistoria, militärhistoria, skola och Ostindiska kompaniet.

Läs mer

Förvärv

Förvärvsstopp

Stadsmuseet har även förvärvsstopp gällande spontana gåvoerbjudanden. Förvärv sker endast i mindre omfattning och då riktad mot aktuella (utställningsprojekt och andra) projekt.

Läs vår förvärvspolicy här

Våra tjänster

Beställa digitala bilder

Läs mer om hur du beställer digitala bilder från våra samlingar och arkiv.

Läs mer
Biblioteket på Göteborgs stadsmuseum

Botanisera i biblioteket

Museets bibliotek är ett vetenskapligt specialbibliotek med ca 100 000 volymer.

Läs mer

Anvisningar till grävaktörer

Här hittar du anvisningar för inlämning av arkeologiska fynd om du är grävaktör.

Läs mer

Teaterhistoriska samfundet

Läs mer om Teaterhistoriska samfundet och hur de främjar de teaterhistoriska samlingarna på museet.

Läs mer

Folkundervisningens befrämjande

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande stöder skola och undervisning.

Läs mer

Scenkonstens historia i Göteborg

Stiftelsen för scenkonstens historia i Göteborg främjar kunskapsbyggandet kring teatersamlingarna på museet.

Läs mer

Månadens föremål

Månadens föremål

Skrin av elfenben

I Göteborgs Stadsmuseums samling finns ett litet skrin av elfenben, ett litet skrin bland många andra. Men vad har det för historia? Vad kan ett föremål berätta?

Läs mer

Digitala berättelser

Upptäck Digiseum

Välkommen att botanisera bland filmade nedslag, artiklar och berättelser om platser, händelser och föremål i vårt Digiseum.

Läs mer