Samlingar

Göteborgs stadsmuseum har en av Sveriges största kulturhistoriska samlingar.
Samlingarna innehåller omkring en miljon föremål, två miljoner bilder och ett bibliotek
med 100 000 volymer, som spänner över 12 000 år av historia.

Viktig information

Begränsad tillgänglighet

Stadsmuseets samlingar med föremål, fotografier och arkiv ska 2025 flytta till nya magasin. Vi måste därför tyvärr tillfälligt stänga ner delar av vår verksamhet. Det innebär att vi inte kommer att ha möjligheter att svara på externa frågor eller tillhandahålla material under de kommande åren. Faktarum, bibliotek och bildbeställningar är tjänster som för närvarande är stängda. Vi kommer inte heller kunna ta emot besök till samlingarna i våra magasin eller bevilja nya utlån.

Botanisera mera

Sök i samlingarna

I museets samlingar finns mängder av minnen och föremål ur historien bevarade. Här finns foton, brev, möbler, dagböcker, arkeologiska fynd, tidningsklipp, ritningar, bilar, kläder och mycket annat. Nyfiken? Välkommen att söka i museets arkiv, bibliotek och föremålssamlingar.

Sök i samlingarna här

observera

Förvärvsstopp

Stadsmuseet har även förvärvsstopp gällande spontana gåvoerbjudanden. Förvärv sker endast i mindre omfattning och då riktad mot aktuella (utställningsprojekt och andra) projekt.

Läs vår förvärvspolicy här

en samling med många samlingar

Samlings-grupper

Samlingarna på Göteborgs stadsmuseum består av flera olika samlingar, med olika grupperingar. Här hittar du en översikt över vilka grupperingar våra samlingar är indelade i – från arkeologiska samlingar till skolans värld.

Läs mer

anvisningar & Hantering

Inlämning av arkeologiska fynd

Göteborgs stadsmuseums anvisningar för hantering och inlämning av arkeologiska fynd vänder sig till grävaktörer som är aktiva inom Göteborgs kommun.

Läs mer

På spaning efter den tid
som flytt

Allting har en historia. Bakom varje föremål döljer sig nästan alltid berättelser som berör oss på olika sätt – om livsöden, händelser och platser. Museets samling är en veritabel skattkista som skildrar stadens historia och vårt gemensamma kulturarv. För närvarande pågår en omfattande inventering av museets samlingar – som innehåller flera miljoner föremål och fotografier. Här presenterar vi berättelser om saker och ting, nedslag och upptäckter som görs längs vägen.

Samlingar från stiftelser, samfund och sällskap

Teaterhistoriska samfundet

Läs mer om Teaterhistoriska samfundet och hur de främjar de teaterhistoriska samlingarna på museet.

Läs mer

Folkundervisningens befrämjande

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande stöder skola och undervisning.

Läs mer

Scenkonstens historia i Göteborg

Stiftelsen för scenkonstens historia i Göteborg främjar kunskapsbyggandet kring teatersamlingarna på museet.

Läs mer

Digitala berättelser

Upptäck Digiseum

Välkommen att botanisera bland filmade nedslag, artiklar och berättelser om platser, händelser och föremål i vårt Digiseum.

Läs mer