Inlämning av arkeologiska fynd

Här hittar du anvisningar för hantering och inlämning av arkeologiska fynd.

Enligt Kulturmiljölagen 17§ får Riksantikvarieämbetet genom fyndfördelning överlåta statens rätt till fornfynd på ett museum som åtar sig att förvalta det i framtiden på ett tillfredställande sätt.

Göteborgs stadsmuseums anvisningar för hantering och inlämning av arkeologiska fynd” vänder sig till grävaktörer som är aktiva inom Göteborgs kommun.

Dokument

Kontakt