Museets
vänförening

Föreningen Stadsmusei Vänner

Vad är ett stadsmuseum
utan besökare och vänner?

Vad är en stad utan ett Stadsmuseum? Vad är ett stadsmuseum utan besökare och vänner? Föreningen Stadsmusei Vänners huvuduppgift är att stödja och värna om Göteborgs stadsmuseum. Medlemskap i Föreningen Stadsmusei Vänner ger dig tillfällen till trevlig gemenskap kring vänföreningens arrangemang.

Medlemsförmåner

Som medlem får du också ett antal förmåner:
– Fri entré till museet under ett år.
– Rabatt på varor i museibutiken.
– Inbjudan till förhandsvisningar av nya utställningar.
– Möjlighet att aktivt hjälpa till att medverka vid speciella museiarrangemang.
– Guidade utflykter och resor till kulturhistoriska platser.

Bli medlem i vänföreningen

Medlemsavgiften för enskild medlem är 150 kr. För två medlemmar på gemensam adress är den gemensamma avgiften 200 kr. Avgiften betalas in på bankgiro 5683-6281. Glöm inte att uppge namn och adress. Kort därefter kommer medlemskortet med posten. Välkommen som medlem!

Kontaktperson
Marianne Sörling
marianne@sorling.nu
0701-47 92 01