samlingar

Samlingsgrupper

Här hittar du en översikt över vilka grupperingar våra samlingar är indelade i – från arkeologiska samlingar till skolans värld.

Samlingarna på Göteborgs stadsmuseum består av flera olika samlingar, med olika grupperingar.

De arkeologiska samlingarna speglar västsvensk förhistoria med tonvikt på stenålder. Museet har även en stor mängd litteratur och arkivhandlingar på området.

De kulturhistoriska samlingarna innehåller många intressanta föremål: dräkter, hantverk, musikinstrument, möbler och ostindiskt porslin är några av specialiteterna.

I de industrihistoriska samlingarna finns föremål från stadens industrier. Här finns också norra Europas största och mest kompletta datorsamling.

Teatersamlingarna innehåller material från teatrarna i Göteborg – pjäsmanuskript, programblad, affischer, fotografier, skisser, teaterkostymer och scenmodeller, liksom en stor samling litteratur om teater, dans och scenkonst i övrigt.

Skolsamlingarna innehåller föremål från stadens skolor: läroböcker, bänkar, skolplanscher, matematiska hjälpmedel, modeller och teknisk apparatur och ett och annat skelett har sparats. www.skolmuseet.se

Tillbaka till Samlingar.