Om samlingarna

Sällskapet för
folkundervisningens befrämjande

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift är en ideell förening
grundad 1824 som stödjer skola och undervisning. Under åren som gått har man stöttat
en lång rad projekt och personer.

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift är en ideell förening grundad 1824 som stödjer skola och undervisning. Under åren som gått har man stöttat en lång rad projekt och personer.

Sällskapets mest varaktiga bidrag är nog dock Göteborgs skolmuseum, öppnat år 1909. Sällskapet drev Skolmuseet fram till 1/1 1991, då kommunen tog över ansvaret. 1 juli 1993 grundades Göteborgs stadsmuseum genom att fem museers samlingar, däribland Skolmuseet, slogs ihop.

Skolmuseet sysslade till att börja med inte med skolhistoria. Skolmuseerna var nämligen länge först och främst informationscentraler, som visade upp nya läromedel, bänkar och annat för skolan. Detta var en viktig sak eftersom de flesta skolor varken var tvungna att planera sina inköp väl. Att få se på och pröva nyheter var därför till stor hjälp.

Detta gör vi

Som vänförening till Stadsmuseets skolsamling har Sällskapet bidragit till att samlingen kunnat uppordnas och registreras. Man har också medverkat till att ett flertal utställningar om skola och undervisning satts upp. I samband med Skolsamlingens 100-årsjubileum 2009 lät man dessutom ge ut boken Hundra år i skolans tjänst om Skolmuseet och dess verksamhet.

Vid sidan om Skolsamlingen stödjer Sällskapet även annan folkbildande verksamhet. Så hålls till exempel föredrag i varierande ämnen vid de årliga mötena.

Du kan utforska Stadsmuseets skolsamlingar på hemsidan www.skolmuseet.se

Kontakt

Gunnar Hejde, Ledamot
070 – 740 60 96
gunnar.hejde.gh@gmail.com

Margaretha Sahlin, Ledamot
070 – 981 54 63
margarethasahlin32@gmail.com

Pernilla Karlsson, Göteborgs stadsmuseum
031-368 36 45
pernilla.karlsson@kultur.goteborg.se

Läs mer på sällskapets webbplats.