OM samlingarna

Stiftelsen för scenkonstens
historia i Göteborg

Stiftelsens ändamål är att stödja arbetet med teatersamlingar vid Göteborgs stadsmuseum
avseende vård, tillgängliggörande, insamling samt spridande av kunskap om samlingarna.

Stiftelsens ändamål är att stödja arbetet med teatersamlingar vid Göteborgs stadsmuseum avseende vård, tillgängliggörande, insamling samt spridande av kunskap om samlingarna.

Stiftelsen kan även stödja scenkonstforskning knuten till stadsmuseets samlingar eller inom scenkonsthistoria och scenkonst i Göteborg. Stöd ges främst till forskning som bedrivs av disputerade forskare, doktorander och studenter på masternivå eller motsvarande.

Stiftelsen kan också stödja utövare inom scenkonst som bedriver konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete i scenkonsthistoria eller scenkonst med koppling till Göteborg.

Läs mer om hur du ansöker här.