Om samlingarna

TEAterhistoriska samfundet

Teaterhistoriska Samfundet är en ideell förening som har till ändamål
att stödja verksamheten vid Teatersamlingarna i Göteborgs stadsmuseum
samt att främja forskning i teaterhistoria och närliggande ämnen.

Teaterhistoriska Samfundet är en ideell förening som har till ändamål att ideellt och ekonomiskt stödja verksamheten vid Teatersamlingarna i Göteborgs stadsmuseum samt att främja forskning i teaterhistoria och närliggande ämnen.

Teatersamlingarna i Göteborgs stadsmuseum har tre huvudintressenter och det är allmänheten, forskning och teatrarna. En viktig del är teaterforskningen och samfundet har kunnat lämna ekonomiskt stöd till ett antal projekt och ett antal forskare.

Medlemsförmåner

Som medlem är du välkommen till de månatliga medlemsmöten i Bellmans Salonger (Bellmansgatan 9) med efterföljande teatersupé. Innehållet i programmen kan bestå av besök av forskare, skådespelare, sångare eller dramaturger och teaterchefer. Vi arrangerar också ett antal teaterresor varje år.

Historik

Samfundet bildades 1951 med överbibliotekarien Erik Hemlin som initiativtagare. Enligt sina stadgar hade samfundet att ”väcka intresse för och att fördjupa kännedomen om den göteborgska teaterns historia”. Stadsfullmäktige beviljade anslag för att ordna ett teaterarkiv och ett museum som förlades till Lorensbergsteatern där det var beläget i drygt 40 år.

1967 överläts samlingarna på Göteborgs stad med Göteborgs museum som förvaltare och i samband med att det ursprungliga samfundet upplöstes, övertog den stödförening som bildats för att ekonomiskt stödja museet namnet Teaterhistoriska Samfundet i Göteborg.

1995 knöts Teaterhistoriska museet organisatoriskt och lokalmässigt till det nybildade Göteborgs Stadsmuseum och museets arkiv och bibliotek flyttade till Ostindiska husets bibliotek. Samlingen av scenografimodeller hade redan tidigare flyttats till Stadsmuseets magasin på Polstjärnegatan.

Så blir du medlem

Hör av dig till ordförande Gugge Sandström.
E-post: gugge.sandstrom@gmail.com
Medlemsavgift: 300:-
Vi träffas på Bellmans Salonger, Bellmansgatan 9.

Kontakt

Anna Wallgren, klubbmästare
Tel: 0705-280831
E-post: a.wallgren@outlook.com

Stiftelsen för scenkonstens historia i Göteborg

Stiftelsens ändamål är att stödja arbetet med teatersamlingar vid Göteborgs Stadsmuseum avseende vård, tillgängliggörande, insamling samt spridande av kunskap om samlingarna. Stiftelsen kan även stödja scenkonstforskning knuten till stadsmuseets samlingar eller inom scenkonsthistoria och scenkonst i Göteborg. Stöd ges främst till forskning som bedrivs av disputerade forskare, doktorander och studenter på masternivå eller motsvarande.

Stiftelsen kan också stödja utövare inom scenkonst som bedriver konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete i scenkonsthistoria eller scenkonst med koppling till Göteborg.

Läs mer om hur du ansöker här.