Samlingar

Beställa digitala bilder

Beställning och frågor till Faktarummet.
Semesterstängt med bildbeställningar 25 juni t o m 15 augusti.

Det går bra att beställa digitala bilder ur våra samlingar, både ur museets databas Carlotta och ur de fysiska arkiven. Beställningar kan göras vid besök i Faktarummet/arkivet på Lindholmen eller via mejl. Obs! Semesterstängt med bildbeställningar 25 juni t o m 15 augusti.

faktarum.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

Kostnad

Högupplöst bildfil, 300 dpi, cirka 50 MB. 300 kr

Leverans

Beställda bildfiler levereras via mail, eller på CD-skiva. Leveranstiden är cirka 10 arbetsdagar. För Expressleverans 3 dagar eller enligt överenskommelse kostar 1500 kr.

Bilder i Carlotta

Du är välkommen att ladda hem lågupplösta bilder från Carlotta. Bilderna är fria att använda om inget annat sägs. Vid publicering av material vänligen ange bildkälla Göteborgs stadsmuseum och fotografens namn, alternativt fotograf okänd. Stadsmuseet byter succesivt ut små lågupplösta bilder mot större versioner om 72 dpi. Är bilden du vill ladda ner väldigt liten, hör av dig till oss.

Kostnad upphovsrätt

De flesta av Stadsmuseets äldre bilder har inte längre något upphovsskydd och är därför fria att använda. Museet tar endast ut kostnad för framtagning av digitala bilder.

För bilder som är skyddade enligt upphovsrättslagen kan vi debitera en användningsavgift. Hur stor avgiften blir beror på vad bilden ska användas till. Vi debiterar ingen användaravgift för bilder som ska används för privat bruk, skolarbeten, vetenskapliga verk, utställningar i regi av museer och museipublikationer. Eventuella kostnader för användning görs upp vid beställning.