Samlingar

Beställa digitala bilder

Det går bra att beställa digitala bilder ur våra samlingar, både ur museets databas Carlotta och ur de fysiska arkiven. Beställningar kan göras via mejl: stadsmuseum@kultur.goteborg.se.

Kostnad

Högupplöst bildfil, 300 dpi, cirka 50 MB. 300 kr

Leverans

Beställda bildfiler levereras via mail, eller på CD-skiva. Leveranstiden är cirka 10 arbetsdagar. För Expressleverans 3 dagar eller enligt överenskommelse kostar 1500 kr.

Bilder i Carlotta

Du är välkommen att ladda hem lågupplösta bilder från Carlotta. Bilderna är fria att använda om inget annat sägs. Vid publicering av material vänligen ange bildkälla Göteborgs stadsmuseum och fotografens namn, alternativt fotograf okänd. Stadsmuseet byter succesivt ut små lågupplösta bilder mot större versioner om 72 dpi. Är bilden du vill ladda ner väldigt liten, hör av dig till oss.

Bilder på Wikimedia

Under 2021 inventerade museerna i Göteborgs Stad – Röhsska museet, Göteborgs konstmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs stadsmuseum – bilder med så kallad utslocknad upphovsrätt som nu finns publicerade på Wikimedia Commons genom projektet ”2021 bilder år 2021”. Bilderna är licensierade med Creative Commons BY 4.0 alternativt Public Domain när det är möjligt. CC BY 4.0 innebär att användaren har möjlighet att dela och bearbeta bilden men behöver ge ett erkännande till upphovspersonen/ institutionen.

Fördjupa dig bland Stadsmuseets samtliga bilder här!

Kostnad upphovsrätt

De flesta av Stadsmuseets äldre bilder har inte längre något upphovsskydd och är därför fria att använda. Museet tar endast ut kostnad för framtagning av digitala bilder.

För bilder som är skyddade enligt upphovsrättslagen kan vi debitera en användningsavgift. Hur stor avgiften blir beror på vad bilden ska användas till. Vi debiterar ingen användaravgift för bilder som ska används för privat bruk, skolarbeten, vetenskapliga verk, utställningar i regi av museer och museipublikationer. Eventuella kostnader för användning görs upp vid beställning.