Berättelser från samlingarna

Allting har en historia. Bakom varje föremål döljer sig nästan alltid berättelser som berör oss på olika sätt – om livsöden, händelser och platser. Museets samling är en veritabel skattkista som skildrar stadens historia och vårt gemensamma kulturarv. För närvarande pågår en omfattande inventering av museets samlingar – som innehåller flera miljoner föremål och fotografier. Här presenterar vi berättelser om saker och ting, nedslag och upptäckter som görs längs vägen.

En politisk namnbräda– Dådet mot Amalthea
Hummerfiske - En västkusttradition
”På tapeten” i våra samlingar
Glasnegativ i samlingen
Varvshistoriska fotoarkivet
En dubbeldörr in till familjen Melins pärla
Bildskatten från Internationella luftfartsutställningen 1923
Henriette Meyers fotoalbum
Axel Forsbergs karameller
En träbit med flygande historia