Stadsnära odling på lilla änggården

Lilla Änggården har under merparten av sin historia varit en plats för jordbruk och odling. När gården köptes av familjen Grén på 1840-talet förstärktes denna användning av platsen ytterligare. Som mest fanns här hela 268 stycken fruktträd. Nu väcks de gamla odlingsmarkerna till liv igen.

Odlandet pågår fortfarande genom Änggårdens odlarförening som håller till där familjen Gréns köksträdgård tidigare låg, och av Gröna Rehab som huserar i Trädgårdsmästarbostaden. Nu använder vi platsens gamla odlingsmarker där det tidigare växte fruktträd.

Vill du engagera dig i odlingen? Kontakta trädgårdsmästaren Tomas Nilsson:
tomas.nilsson@exploatering.goteborg.se

Odlingen anläggs av Stadsnära Odling på Göteborgs Stads Exploateringsförvaltning. Detta görs i samarbete med Kulturförvaltningen, Stadsmiljöförvaltningen och Higab. Odlingen genomsyras av ett medskapande perspektiv och riktar sig till en mångfald av aktörer i staden samt lyfta fram matens plats i staden i ett historiskt, samtida och framtida perspektiv.

Syftet med odlingen är att skapa engagemang och delaktighet hos boende och besökare i stadens gröna miljöer samt att aktivera och öka kulturmiljöns relevans för staden och göteborgarna. Projektet vill också skapa en ökad kunskap om stadens gröna livsmiljöer genom att synliggöra de gröna miljöernas ekologiska, sociala och ekonomiska värden.

Läs mer om projektet här