Filmtajm

Lilla änggårdens
historia

Lilla Änggården har använts på olika sätt sedan 1700-talet där både ägare och anställda har lämnat avtryck i platsens historia.

Stadsmuseets Emilie Zachrisson och Daniel Gillberg berättar om Lilla Änggårdens historia i filmerna nedan.

NY FILM! Emilie Zachrisson och Daniel Gillberg är äntligen tillbaka med en ny berättelse om Lilla Änggården! Den här gången får vi veta mer om parken och trädgården – en historia som börjar under 1840-talet när familjen Grén köper Lilla Änggården. Se spåren av gamla utsiktsplatser och hör om fruktträdgården som fanns där en gång i tiden. Följ med in i grönskan!

Emilie Zachrisson och Daniel Gillberg tar med oss till en historisk miljö – Lilla Änggården. Där bjuder de på en kort introduktion av en plats med mycket historia. Följ med!

Emilie och Daniel är tillbaka med en andra film om Lilla Änggården. Den här gången får vi ta en kik inne i huset!

I den tredje filmen lyfter vi Emmy Grén Broberg som växte upp på Lilla Änggården. Hon lämnade Lilla Änggården i tidig ålder och flyttade till Stockholm.