forskning

Här samlar vi information och rapporter från pågående samarbetsprojekt och kandidatuppsatser med koppling till Lilla Änggården. När Sven och Carl Grén Broberg skänkte Lilla Änggården till Göteborgs stad var deras önskan att platsen bland annat skulle användas ”såsom ett studieområde för vetenskaplig forskning”.

Hidden Sites

Hidden Sites Lilla Änggården är ett samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum och Centrum för Kritiska Kulturarvsstudier vid Göteborgs Universitet. Syftet med projektet är att fördjupa, bredda och stärka arbetet med Lilla Änggården som plats och berättelse.

Läs mer

Byrån för glömda saker

Projektet är ett sätt att utforska hur barns lek och fantasi skulle kunna få en mer aktiv och uppskattad roll i kulturarvsmiljöer.

Läs mer

Spåren efter Emmy & Flick-scoutrörelsen

Den första flickscoutchefen i Sverige var Lilla Änggårdens Emmy Grén Broberg. Under 2022 har ett arbete påbörjats med att gå igenom de nästan 500 brev som finns bevarade från Emmy till brodern Sven. Förhoppningen är att kunna få en bättre bild av hennes roll i den tidiga scoutrörelsen 1910-1960 och av henne som person. Arbetet genomförs av Fredrik Mandelin, scout och historiker, i samverkan med Göteborgs stadsmuseum.

Se en film om Emmy Grén Broberg

kandidatuppsats

Lilla änggården – En del av Göteborgs trädgårdshistoria

Ta del av kandidatuppsatsen ”Lilla Änggården – En del av Göteborgs trädgårdshistoria av Caroline Slobo, där hon skriver om Lilla Änggårdens kulturhistoriska miljö.

Läs uppsatsen