Sök rapporter

Sök efter arkeologiska rapporter, kulturmiljöunderlag, inventeringar av
kulturvärden och andra slags publikationer som du kan ladda ner själv och läsa.

Digitaliserade rapporter

Kulturmiljöenheten vid Göteborgs stadsmuseum utför på uppdrag utredningar och undersökningar i Göteborgs kommun. Dessa uppdrag resulterar i arkeologiska- och bebyggelserapporter.

I vår databas Carlotta kan du söka efter arkeologiska rapporter, kulturmiljöunderlag, inventeringar av kulturvärden och andra slags publikationer som du kan ladda ner själv och läsa.

Vi arbetar med att digitalisera våra tidigare rapporter. Hittar du inte det du söker? Kontakta Faktarummet så får du hjälp.

Arkeologiska rapporter

Sök här

Bebyggelserapporter

Sök här