Sök rapporter

Sök efter arkeologiska rapporter, kulturmiljöunderlag, inventeringar av
kulturvärden och andra slags publikationer som du kan ladda ner själv och läsa.

Digitaliserade rapporter

Kulturmiljöenheten vid Göteborgs stadsmuseum utför på uppdrag utredningar och undersökningar i Göteborgs kommun. Dessa uppdrag resulterar i arkeologiska- och bebyggelserapporter.

I vår databas Carlotta kan du söka efter arkeologiska rapporter, kulturmiljöunderlag, inventeringar av kulturvärden och andra slags publikationer som du kan ladda ner själv och läsa.

Vi arbetar med att digitalisera våra tidigare rapporter. Hittar du inte det du söker? Kontakta stadsmuseet@kultur.goteborg.se.

Arkeologiska rapporter

Sök här

Bebyggelserapporter

Sök här

Sök på kartan

I kartan här nedanför kan du enkelt söka efter kulturmiljöenhetens rapporter, oavsett om du är nyfiken på området där du bor eller intresserad av någon helt annan plats i Göteborg. Kartan visar arkeologiska rapporter som blå punkter och rapporter om byggda miljöer som gula trekanter. Fler rapporter kommer med jämna mellanrum läggas till i kartan. Alla rapporter går också att söka i museets databas Carlotta.