kulturmiljö

berättelser från
en stad som är vår

FILM

Överallt finns spår som är värda att lyfta fram från människor som har bott här vid Göta Älv – vissa i mer än 10 000 år. Odlingslandskap, vägar och bebyggelse finns kvar liksom fotbollsplatser, korvkiosker och hundrastplatser. Gatunamn finns kvar men också människor som minns.

Nu sätter vi på oss skorna, ger oss ut och ser vilka berättelser vi möter i vårt kära Göteborg. Vi kommer klättra på vindar i Haga, besöka arkeologiska utgrävningar och möta antikvarierna ute på stan. Det släpps löpande fler filmer – håll utkik!

Film & klipp: Gustav Larsson, Göteborgs stadsmuseum.

NYTT AVSNITT!

Slottsskogen – Del 2

Ännu en gång får vi hänga med till Göteborgs gröna oas, Slottsskogen! Bebyggelseantikvarie Maja Lindman berättar om vikten av att Slottsskogen blir ett kulturreservat, samt platsens bebyggelse, från gårdar till vattentorn.

Del 1

Vinden i Haga

Det har blivit dags att utforska stan med Stadsmuseets Ylva Berglund och Karin Nordström! De tar oss med till Haga Nygata 7 och en välbevarad vind som inte har visats för allmänheten innan. Vinden från 1850, bjuder på spännande detaljer och historier från förr. Följ med och se vad de hittar däruppe!

del 2

Stigbergsliden

I början av april fick Stadmuseets arkeolog Tom Wennberg vara med om den första arkeologiska utgrävningen någonsin på Stigbergsliden. Grävningen utfördes på en välkänd parkeringsplats och där hittades lämningar från tidigt 1800-tal. Följ med antikvarie Ylva Berglund till Stigbergsliden där hon träffar Tom som berättar mer om grävningen!

del 3

Skra Bro

Skra Bro, vad är det för en slags bro? Museets antikvarie Ylva Berglund är tillbaka med arkeologiska uppdateringar från Skra Bro på Hisingen där det planeras för nya bostäder. Ylva träffar Stadsmuseets arkeologer som har gjort en undersökning i området. Se filmen! Vill du veta mer? Följ länken för att läsa den arkeologiska rapporten.

Läs rapport om Skra Bro

del 4

Titteridamm

Under en utredning i Titteridam i Angered hittade museets arkeologer en boplats och en grav i området. Vid en närmare undersökning visade sig graven vara ett 2500 år gammalt kultberg. Men vad är ett kultberg? Se mer i filmen! Vill du veta mer? Följ länken för att läsa den arkeologiska slutrapporten.

Läs rapport om Titteridamm

del 5

Lorensberg

Hur märks Paris i Göteborg? Ylva Berglund och kollegan Fredrik Badh, bebyggelseantikvarie, flanerar runt i centrala Göteborg och snackar Lorensberg. Följ med på en resa genom stadsdelen som är döpt efter ett landeri som låg här en gång för längesedan.

del 6

Skanstorget

Tobak, trädgårdsodling, kolerakyrkogård och parkering! Museets antikvarie Ylva Berglund tar oss med till Skanstorget där hon träffar Sanja Peter, bebyggelseantikvarie på Stadsmuseet. Sanja berättar om platsens rika historia – från 1600-talet till idag.

del 7

Slottsskogen

Redan på 1600-talet började göteborgarna hänga i Slottsskogen och nu är parken på gång att bli ett kulturreservat. Stadsmuseets antikvarie Ylva Berglund mötte upp kollegan och bebyggelseantikvarie Maja Lindman för att ta en närmare titt på parkens gröna historia. Hör mer om en park som förändrats i takt med stadens behov – från kunglig hjortmark till offentlig park. Håll utkik efter del två senare i vår.

del 8

Säve flygflottilj

Den här gången befinner sig museets antikvarie Ylva Berglund bakom kulisserna på Säve flygflottilj. Där träffar hon Karin Nordström, bebyggelseantikvarie på Stadsmuseet. Säve flygflottilj är numera en övergiven plats som byggdes för militär flygverksamhet. Här finns bland annat en av världens första bergshangarer och ett ballonghus. Men hur blev det en spökstad och finns det några kulturhistoriska värden kvar?

del 9

Volvo Tuve

Följ med till Hisingen där museets antikvarie Ylva besöker kollegorna under en arkeologisk utredning. Volvo Lastvagnar planerar bygga ut sin fabrik och Stadsmuseets arkeologer var på plats för att se om det finns okända fornlämningar i exploateringsområdet. Se mer i filmen!

del 10

Gullbergsvass

Gullbergsvass är en stadsdel i förändring. Här planeras bland annat en stad över Götaleden. Hur blev det så här och vad fanns här förr i tiden? Antikvarie Ylva Berglund promenerar runt med kollegorna Kristian Jonsson och Fredrik Badh som berättar om en stadsdel som under lång tid bara var vassmark.

del 11

Krutrummet

Ylva Berglund besöker denna gång en dold plats mitt på Esperantoplatsen. Här träffar hon kollegan Tom Wennberg som berättar om arbetet med krutrummet som finns i bastionen Carolus Rex. Vi får även följa med in.

Del 12

Kvarter Härbärget

I våras gjorde Stadsmuseets arkeologer en arkelogisk förundersökning på Södra Hamngatan – ett kvarter med rötterna i 1600-talet. Antikvarie Ylva Berglund begav sig dit och pratade med kollegan Johan Thörnqvist som berättar om varför de grävde just där. Se mer i filmen.

del 13

Kungsladugård

Följ med till Kungsladugård och historisk mark. Här finns resterna av kungens nedbrunna ladugård som tillhörde Kungsgården i Älvsborgsslott. Inte mycket har hänt sedan branden för 20 år sedan, förrän nu.

del 14

Säve kyrka

Följ med till Säve kyrka – en byggnad som representerar de medeltida sockenkyrkor som under 1700-talet byggdes om till salskyrka, med det karaktäristiska tresidiga koret och förstorade fönster. Kyrkans exteriör har inte nämnvärt förändrats sedan tornet uppfördes 1750.

Del 15

Slottsskogen – Del 2

Ännu en gång får vi hänga med till Göteborgs gröna oas, Slottsskogen! Bebyggelseantikvarie Maja Lindman berättar om vikten av att Slottsskogen blir ett kulturreservat, samt platsens bebyggelse, från gårdar till vattentorn.