artiklar

Här hittar du artiklar som är skrivna utifrån olika rapporter som kulturmiljöenheten har tagit fram.

upptäck göteborgs kulturmiljö

Varför heter det landerier, vem är Stig och var kan man se spår av 400 år av stadsutveckling? Upplev platser med historia i artiklarna nedan.

Skolbyggnader i Göteborg

Under våren 2021 genomför museets kulturmiljöenhet ett projekt som täcker Göteborgs skolbyggnader från andra halvan av 1900-talet. Följ länken för att läsa mer om göteborgska skolbyggnader.

Läs mer om göteborgska skolor

Spår som berättar om
400 år av stadsutveckling

Vilka strukturer från stadens grundande präglar fortfarande hur vi upplever Göteborg?

Läs mer här

Historien om Lundby kyrkogårdar

Ett besök på Lundbys kyrkogårdar är en innehållsrik upptäcktsfärd genom Göteborgs och Hisingens långa historia.

Upptäck Lundby kyrkogårdar

Stadsbyggnads-
kvaliteter i Kungsladugård

Kungsladugård har byggts ut i omgångar och innehåller flera historiska lager av berättelser.

Ta reda på mer här

Landerier-
Ett system för odling
och nöjesliv

Ett av de särdrag som gör Göteborg speciellt och som har funnits sedan stadens grundade för 400 år sedan är landerierna.

Läs mer om landerierna

Vem är Stig?

Varför börjar alla ord på gatuskyltar i Göteborg med stor bokstav? Och vem är Stig?

Läs mer här

Masthuggets gatunamn

En stor del av stadens historia kan beskrivas utifrån gatu- eller kvartersnamnen. Så är definitivt fallet med till exempel Masthugget.

Läs mer om Masthugget

Storgatan i
stadsutvecklingen

Som alla andra äldre stadsgator skulle Storgatan kunna berätta om olika skeden i stadsutvecklingen.

Ta reda på mer