artiklar

Här hittar du artiklar som är skrivna utifrån olika rapporter som kulturmiljöenheten har tagit fram.

göteborgska kulturmiljöer

Varför heter det landerier, vem är Stig och var kan man se spår av 400 år av stadsutveckling? Fördjupa dig mer i artiklarna nedan.

Storgatan i
stadsutvecklingen

Som alla andra äldre stadsgator skulle Storgatan kunna berätta om olika skeden i stadsutvecklingen.

Ta reda på mer

Vem är Stig?

Varför börjar alla ord på gatuskyltar i Göteborg med stor bokstav? Och vem är Stig?

Läs mer här

Masthuggets gatunamn

En stor del av stadens historia kan beskrivas utifrån gatu- eller kvartersnamnen. Så är definitivt fallet med till exempel Masthugget.

Läs mer om Masthugget

100 år med Kungsladugårds Egnahemsförening

Anade Albert Lilienberg vilken fullträff han fick in när han ritade stadsplanen över Kungsladugård? Göteborgs forna stadsarkitekt borde känna sig nöjd över områdets långa popularitet och attraktionskraft. Bra stadsbyggnad med frodig grönska, god byggnadskultur och flitig spårvagnstrafik har lagt grunden till det omtyckta området i västra Göteborg.

Läs mer här

Lyktan

Nyligen återinvigdes Lyktan på Gregorianska gatan 17 i Kortedala. Byggnaden som ursprungligen var en kiosk, är ett litet modernt monument och ett minne av femtiotalets framtidsvisioner. Efter att ha stått tom i många år lyser Lyktan igen.

Läs mer här

Framtiden är blöt

Visste du att Göteborg är byggt vid den lägsta punkten vid Göta Älv? I rapporten Framtiden är blöt får du veta mer om människor, kulturmiljö och klimathot vid Stora Hamnkanalen.

Läs mer här

places for people

En dokumentation av den svenska modellen

Dokumentärfilmen Places for People spelades in när staden firade 350 år. Filmen kan ses som en spegel för rekordåren 1945–75 eftersom den visar några av de viktigaste konturerna som profilerade Göteborg under den tiden.

Läs mer

Skolbyggnader i Göteborg

Under våren 2021 genomför museets kulturmiljöenhet ett projekt som täcker Göteborgs skolbyggnader från andra halvan av 1900-talet. Följ länken för att läsa mer om göteborgska skolbyggnader.

Läs mer om göteborgska skolor

Spår som berättar om
400 år av stadsutveckling

Vilka strukturer från stadens grundande präglar fortfarande hur vi upplever Göteborg?

Läs mer här

Stadsbyggnads-
kvaliteter i Kungsladugård

Kungsladugård har byggts ut i omgångar och innehåller flera historiska lager av berättelser.

Ta reda på mer här

Historien om Lundby kyrkogårdar

Ett besök på Lundbys kyrkogårdar är en innehållsrik upptäcktsfärd genom Göteborgs och Hisingens långa historia.

Upptäck Lundby kyrkogårdar

Landerier-
Ett system för odling
och nöjesliv

Ett av de särdrag som gör Göteborg speciellt och som har funnits sedan stadens grundade för 400 år sedan är landerierna.

Läs mer om landerierna