artikel

masthuggets gatunamn

En stor del av stadens historia kan beskrivas utifrån gatu- eller kvartersnamnen. Fyrmästaregången, Klamparegatan,
Mattsonsliden och Ragnströmsliden berättar lokala historier om yrken och personer som skeppare, fyrmästare eller klampare, men också handlare.

En stor del av stadens historia kan beskrivas utifrån gatu- eller kvartersnamnen. Så är definitivt fallet med till exempel Masthugget – en plats där man för länge sedan högg master av träd. Det gjordes nere vid hamnen, så stadsdelen Masthugget ligger längre ner. Men Stigberget är ett lika relevant namn. Eller Stigeberget som det står på en karta från 1757. Det går en rejäl stigning uppåt för att komma till åsens topp. Stigberget omnämns troligtvis första gången redan år 1666 (berget med stigarna som måste bestigas där vägen utmed älven inte är plan) och Mastehugget omnämns 1647.

Gator som berättar en historia

Masthugget och Stigberget hade den största koncentrationen sjöfolk och hamnarbetare. Fyrmästaregången, Klamparegatan, Mattsonsliden och Rangströmsliden berättar lokala historier om yrken och personer som skeppare, fyrmästare eller klampare, men också handlare. Klampare var en förman på en brädgård och Vaktmästaregången sägs vara till minne av en tullvaktmästare som hette A. Antonsson. Köpmannen Rangström ägde ett värdshus i området och Mattson var en handlare som hade egendomarna Thoresberg och Bratteberg.

Handlare lämnade till skillnad från hantverkare fler skriftliga bevis efter sig och därför har de fått egna gator, medan hantverkare och sjöfolk buntades ihop gruppvis under sina yrkeskategorier.

Modernisering av gatunamn

Trots att en helt ny stadsplan ritades under mitten av 1900-talet har gatunamnen blivit kvar, om än i något ändrad form och med justerade sträckningar efter den nya stadsplanen. Johannes Kyrkogång (tidigare Johannes Kyrkogata) är inte längre frekventerad av många kyrkobesökare, men namnet minner om att det var en viktig väg mot kyrkan.

I adresskalendern från 1879 hette det gatan, alltså Fyrmästaregatan, Skepparegatan och Nyströmsgatan. Men i nya Masthugget är många gator bilfria därför ändrades ändelsen till gången, istället för gatan eller vägen. Ändelsen liden som i kvarvarande namnen Rangsströmsliden eller Mattsonsliden är beteckning för en kälkbacke.

I området finns också Klingners plats sedan 1965 till minne av kyrkoherden Gottfrid Klingner, känd för sitt stora sociala engagemang i området. Klingner levde från 1872 till 1936 och upplevde två sekler under sitt vuxna liv. Var artonhundratalet lika avlägset/nära för honom som 1900-talet är för oss?

/Sanja Peter