Aktuellt

Artikel
Stadbyggnadskvaliteer i Södra Kungsladugård
Kungsladugård har byggts ut i omgångar och innehåller flera historiska lager av berättelser. De olika stadsbyggnadsidéerna och utbyggnadsfaserna är än idag tydligt närvarande i södra Kungsladugård. Läs artikeln här >>

Artikel
Spår som berättar om 400 år av stadsutveckling
Hur vanliga är byggnader från tidigt 1800-tal i Göteborgs stadskärna? Vilka strukturer från stadens grundande präglar fortfarande hur vi upplever Göteborg? Läs mer här >>

Artikel
Historien om Lundby kyrkogårdar
Ett besök på Lundbys kyrkogårdar är en innehållsrik upptäcktsfärd genom Göteborgs och Hisingens långa historia. De är levande miljöer som fortsätter att förändras, där nya lager av berättelser läggs till de äldre som finns där. Upptäck Lundby kyrkogårdar här >>

Podcast
En kvart om Göteborg
Här får du femton minuters Göteborgsk kulturhistoria och angelägna perspektiv på vad som händer i staden just nu. Hur hanterar vi att vi lever på en dansande lerjättes rygg? Var ligger Göteborgs längsta rulltrappa och bästa lekplats? Varför känns en linbana som en gammal idé och varför är vi så förtjusta i att bygga höga hus? Ett nytt avsnitt kommer ut i början på varje månad här på webben, iTunes och Soundcloud. Lyssna här! >>

Rapport
Kulturmiljö och klimatförändringar
Klimatets framtida påverkan på kulturmiljön är aktuell genom inventeringar och prognoser. Västsvensk Arbetsgrupp för Kulturarv och Klimatförändringar (VAKK) har arbetat med en rapport om klimatets framtida påverkan på kulturmiljöer. Stadsutvecklingsenheten har medverkat i den regionala rapporten med bidrag kring Göteborgs kulturmiljöer. Här hittar du en samling länkar till sidor med rapporter och verktyg där du själv kan utforska frågan i både fågel och grodperspektiv. Läs mer >>

Bevarandeprogram
Värdefull bebyggelse
I Göteborg finns det flera unika miljöer, byggnader och hus som anses vara en så viktig del av vår historia att de har ett särskilt skydd mot förändringar. Vilka det är, och hur det skyddet ser ut,  kan du läsa om i Göteborgs bevarandeprogram för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (del 1, 2 och 3). Läs mer >>