Aktuellt

Rapport
Magasinsgatan 5
Hur vanliga är byggnader från tidigt 1800-tal i Göteborgs stadskärna? Vilka strukturer från stadens grundande präglar fortfarande hur vi upplever Göteborg? Det är några av frågorna som det ges svar på i en ny kulturmiljörapport. Läs mer här >>

Podcast
En kvart om Göteborg
Här får du femton minuters Göteborgsk kulturhistoria och angelägna perspektiv på vad som händer i staden just nu. Hur hanterar vi att vi lever på en dansande lerjättes rygg? Var ligger Göteborgs längsta rulltrappa och bästa lekplats? Varför känns en linbana som en gammal idé och varför är vi så förtjusta i att bygga höga hus? Ett nytt avsnitt kommer ut i början på varje månad här på webben, iTunes och Soundcloud. Lyssna här! >>

Rapport
Kulturmiljö och klimatförändringar
Klimatets framtida påverkan på kulturmiljön är aktuell genom inventeringar och prognoser. Västsvensk Arbetsgrupp för Kulturarv och Klimatförändringar (VAKK) har arbetat med en rapport om klimatets framtida påverkan på kulturmiljöer. Stadsutvecklingsenheten har medverkat i den regionala rapporten med bidrag kring Göteborgs kulturmiljöer. Här hittar du en samling länkar till sidor med rapporter och verktyg där du själv kan utforska frågan i både fågel och grodperspektiv. Läs mer >>

Webbapplikation
Digital kulturmiljöguide
Webb-appen Upptäck Göteborg bygger på boken Det moderna Göteborg som tagits fram för att väcka intresse och öka kunskaperna om Göteborg. Surfa runt i ett Göteborg med rik kulturhistoria, samhällsutveckling och bebyggelse. Upptäck Göteborg! >>

Bevarandeprogram
Värdefull bebyggelse
I Göteborg finns det flera unika miljöer, byggnader och hus som anses vara en så viktig del av vår historia att de har ett särskilt skydd mot förändringar. Vilka det är, och hur det skyddet ser ut,  kan du läsa om i Göteborgs bevarandeprogram för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (del 1, 2 och 3). Läs mer >>