värdefull bebyggelse

Kulturmiljövården har en viktig och unik funktion som en del inom stadsutvecklingen i samarbete med andra förvaltningar.

VÄRDEFULL BEBYGGELSE DEL 1 OCH 2

I Göteborg finns det flera unika miljöer, byggnader och hus som anses vara en så viktig del av vår historia att de har ett särskilt skydd mot förändringar. Göteborgs bevarandeprogram för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse del 1 och 2 går att läsa längre ned på sidan i pdf-format.

VÄRDEFULL BEBYGGELSE – MODERNA GÖTEBORG DEL 3

Vilken är den unika karaktären av det moderna Göteborg? För att ta reda på det påbörjades 2010 ett projekt som resulterat i den tredje boken om det moderna Göteborg. Boken handlar om bebyggelsen från 1955 – 1975 och om det samhälle som skapades under rekordåren.

Moderna planeringsunderlag är ett projekt i samarbete med Stadsbyggnadskontoret med stöd från länsstyrelsen. Projektet var en del i satsningen Moderna Västra Götaland.

läs mer