Stadsutveckling

kulturvärden i fokus

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia.  Staden ska växa med nära en tredjedel till 2035. För att få till en hållbar utveckling är det viktigt att bevara och utveckla de unika kulturvärden som finns i hela Göteborg, allt från historiska miljöer, och fornlämningar till samtida mötesplatser.

Vi har en bred kompetens. På enheten arbetar bebyggelseantikvarier, utvecklingsledare, arkitekturkonsulent och arkeologer. Enheten fungerar bland annat som remissinstans i kommunen, utför olika typer av uppdrag och arbetar strategiskt med kulturvärden samt barn och unga i stadsutvecklingen.

Stadsutvecklingsenheten fungerar som remissinstans för plan- och byggfrågor i staden, och bebyggelseantikvarierna bevakar tillsammans med arkeologer de kulturhistoriska värdena i den stadsutveckling som sker.

Snabblänkar

Upptäck Göteborg - en digital guide
Sök bland vår rapporter om arkeologi och kulturvärden 
Utställningen och mötesplatsen Urbanum - människorna bygger staden
Stadens kulturhistoriska miljöer (goteborg.se)
Stadens stadsutvecklingsprojekt samlat