Samlingsblogg 06 september 2023

”På tapeten” i våra samlingar

I museets samlingar finns det ett stort antal tapetprovsböcker från J Dahlanders tapetfabrik. Under en inventering av de drygt femhundra böckerna fick vi chansen att se fantastiska mönster och färgval från sent 1800-tal till mitten av 1900-talet. Vi ville ta vara på tillfället och undersöka företaget som låg bakom denna konstskatt.

Böckerna är inbundna med läderomslag och rygg. Varje bok innehåller ett hundratal prover i papper med tryckta polykroma mönster i olika färgkulörer. Göteborg har mer än en 200-årig tradition av tapettillverkning. I nästan hundra år var J Dahlanders en av stadens främsta inom industriell framställning av tapeter.

Fabriken och företaget bildades år 1847 av Jonas Dahlander. Det var Göteborgs första tapetfabrik för tillverkning på plats och räknas också som den äldsta tapetfabriken i Sverige. Det mindre företaget för Dahlanders låg först från år 1830 som tapetaffär vid Södra Hamngatan. Fabriken fick senare en lokal vid Storgatan men flyttade kort därefter, omkring 1870 till Östra Skansgatan, där det erbjöds större lokaler.

Jonas Dahlander gick bort 1873 och delägare C. A Bengtson tog då över som ansvarig för fabriken. När sedan Wax Westas Tändsticksfabriks lokaler vid Mölndalsvägen 74 blev lediga år 1908, blev det den nya adressen för verksamheten. Där fanns den yta som krävdes för industriell drift i den växande verksamheten för tapettillverkningen. Under de första decennierna efter år 1850 tillverkades endast handtryckta tapeter och maskinerna drevs med ångkraft. Men allt eftersom elektrifiering av maskiner blev vanligare och efterfrågan större på tapeter, så blev tillverkningsprocessen mer moderniserad.

Efter första världskriget försvann de handtryckta tapeterna från fabriken helt. Men som på senare tid kom tillbaka som hantverk. Fabriken hade ett gott rykte för tiden både nationellt och internationellt för sin jämna höga kvalitet och rika utbud gällande mönster och kulörer inom tapettillverkning. Fabriken upphörde helt runt år 1965.

FAKTA OM TAPET

* Ordet tapet kommer från grekiska ordet ”tapetum” som betyder ett textilt material. På samma sätt som en tapetserare huvudsakligen arbetar med textilt material vid stoppning/omklädning inom restaurering av möbler.

* Tapeter tryckes vanligtvis med valsar, silkscreen, trästock, eller på senare tid offsettryck och digitalt. Uppfinnandet av valstryckmaskinen fick stor betydelse för tapettryckets utveckling.

* Handdrivna maskiner började användas i Sverige i början av 1700-talet. Maskinen från samlingen är en Gustavssonmaskin konstruerad efter fransk förebild, en av den äldsta svenska konstruktionen.

* Pappret trycktes ursprungligt i ark, som sedan klistrades samman till våder. Och som senare när pappret därmed kunde framställas i långa banor, trycktes på en pappersrulle. Konstruktionen överensstämmer i princip med den som gäller för moderna tapettryckmaskiner (rotationstryck / offsettryck).

Läs mer om våra samlingar

Botanisera gärna vidare i vår samling av tapetprovsböcker i vår samlingsdatabas Carlotta.

Läs mer här