Samlingsblogg 14 juli 2023

Glasnegativ i samlingen

I samlingarna finns ett stort antal glasnegativ. Bland dem hittar vi negativen till flera mer eller mindre kända bilder.

Ett glasnegativ är ett fotografi på Sophie Elkan och Selma Lagerlöf. Den 12 maj 1907 publicerades en artikel i tidskriften Hvar 8 dag med bild av författarna. Fotografiet var taget i Göteborg den 2 maj, dagen innan de skulle åka utomlands ett par veckor. Redan den 24 maj var Lagerlöf tillbaka i Sverige. Då utsågs hon till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Hon kallade det: ”En utmärkelse för hela kvinnokönet”, och med rätta eftersom hon var den första kvinnan att utses till det.

Hvar 8 dag började att ges ut 1899 och trycktes de första 34 åren i Göteborg. Förlagan var dansk och var en blandning mellan biografiska artiklar, nyheter inom olika områden – ofta inom kultur och vetenskapsreportage. Den innehöll många och stora bilder, vilket kom sig av möjligheten att återge fotografiska bilder. En återkommande fotograf i sammanhanget var den i Göteborg verksamme hovfotografen Aron Jonason. Titeln hovfotograf var viktig och skrevs ut i artiklarna.

Göteborgs stadsmuseum har en större mängd glasnegativ efter just hovfotografen Jonason. Det är en riktig bildskatt. Han fotograferade många porträtt men också staden, händelser såsom invigningen av ryttarstatyn av Karl IX 1904 – men bäst kanske han var när hans blick studerade det lilla livet hemma. De bilderna är mer okända men nog så värda att uppmärksamma. Fotografiet på Elkan och Lagerlöf visar de två författarna där Elkan verkar läsa högt och Lagerlöf lyssnar uppmärksamt. I Hvar 8 dag finns ett fotografi publicerat men tittar man på glasnegativen kan man se att Jonason tog en hel serie vid tillfället. Ett urval gjordes inför publiceringen. Fotografiet har senare fortsatt att publiceras i olika sammanhang. Det förekommer i biografier om Lagerlöf och där anges ofta Bonniers förlag som bildkälla. Men nu vet vi också att Göteborgs stadsmuseum kan vara en källa. I samlingarna finns originalen till bilderna – glasnegativ, sköra men intakta.

Så långt var allt gott men historien tog en vändning. När negativen skannades visade det sig att något hade hänt med den mest ikoniska av bilderna. Möjligen är det en slags kopia och att emultionen inte fungerat som tänkt. Resultatet blev en alldeles för mörk bild där det nästan är omöjligt att urskilja personerna! Skillnaden mot de andra två tagna i samma sammanhang är slående. Där framgår tydligt vikten av att faktiskt skanna materialet för att på riktigt förstå vad som finns i samlingarna som visat sig vara något annat än det man hade tänkt sig!