Samlingsblogg 01 februari 2022

Förr i var mans hand

Fynd i inventeringen av de industrihistoriska föremålen – en stämpel med texten ”Göteborgs museum 100 år”.

En stämpel med lång historia

Alla föremål bär på olika historier. Det gäller även en till synes enkel stämpel. Den här stämpeln med trycket ”Göteborgs museum 100 år” kan till och med veckla ut en berättelse om museet historia som sträcker sig från 1861 till vår tid.

Göteborgs museum 100 år står det på denna stämpel. 20 december 1861 slog museet upp sina portar i Ostindiska huset för allmänheten under namnet Göteborgs museum. Då bestod museet av flera olika avdelningar med konst, nya industriföremål, historiska delarna, zoologi och naturalier, arkeologi, en ritskola och pedagogiska nyheter för skolan.

Hundra år senare, 1961, kom slutet på den eran för Göteborgs museum. Redan 1923 hade två av avdelningarna flyttat ut till egna hus – Naturhistoriska museet och Göteborgs konstmuseum – och de två moderna avdelningar med skolmaterial och industrimaskiner stängts ner. De följdes av ritskolan som flyttade till egna lokaler.

Flera museer blir ett stadsmuseum

Nu kvarstod tre tidigare avdelningar inom Göteborgs museum: Göteborgs Historiska museum (GHM), Göteborgs Arkeologiska museum (GAM) och Göteborgs Etnografiska museum (GEM) i huset. I början på 1960-talet tillkom också Göteborgs Industrimuseum (GIM) som startade i en av lokalerna från stadens 300-årsjubileum belägen ovanför Götaplatsen. Ett teaterhistoriskt museum och en skolsamling fanns också utanför huset. Göteborgs museum skulle de närmsta åren försvinna som organisation, men märkningen på föremål, bilder och arkivmaterial följer med in i vår tid.

Kommunaliseringen av stadens verksamheter tog sin början i mitten av 1960-talet och ett större fokus på staden Göteborg förordades museerna. 1993 slogs de olika museerna – GHM, GAM, GIM, Teaterhistoriska museet och Skolmuseet ihop till Göteborgs stadsmuseum och GEM flyttade ut ur huset på Norra Hamngatan för att bli en del av Världskulturmuseet.

En stämpel för varje ändamål

Granne till Göteborgs museum låg Otto Fr Johanssons stämpelfabrik och gravyranstalt. Det var en välkänd stämpelfirma i Göteborg som var igång från slutet på 1800-talet till mitten av 1980-talet. Göteborgs industrimuseum samlade 1985 in en stor samling av föremål när firman lade ner tillverkningen och dessa finns nu registrerade och sökbara i samlingsdatabasen Carlotta.

Fotografi från dokumentation av Otto Fr Johanssons stämpelfabrik.

Stämplar var något alla behövde, från myndigheter, banker och företag till personer som ville ha sin egen namnteckning på stämpeln. Nu är inte handstämpeln i var mans hand längre och gummistämpeln som blev vanlig under slutet av 1800-talet är ofta ersatt av en digital stämpel eller underskrift.