Skola

På Göteborgs stadsmuseum hittar du ett brett utbud av visningar och skollektioner. Tillsammans med läraren ger vi eleverna en lektion utanför klassrummet i en spännande miljö. Om du har frågor eller speciella önskemål, är du välkommen att höra av dig direkt till museets pedagoger. Välkommen att boka! pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

Boka lektion

Lektioner på Göteborgs stadsmuseum bokas via museernas gemensamma bokningssida, KuBo. Där hittar du ett brett utbud av visningar. Obs! Om lektionen måste avbokas görs det via e-post senast en vecka före besöket. 

Föranmäl ert besök

Det går bra att komma till museet och gå runt på egen hand, men ni behöver meddela våra pedagoger per mail innan. Vi har många klasser som besöker våra utställningarna på egen hand, och det kan bli trångt och ibland omöjligt för alla få plats samtidigt. Vi ser därför helst att så många som möjligt föranmäler sitt besök. pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

Priser

Förskola, grundskola, gymnasium och SFI inom Göteborgs kommun: Kostnadsfritt.
Förskola, grundskola, gymnasium och SFI från andra kommuner: 450 kr per lektion.
Universitet, Folkhögskola och andra eftergymnasiala utbildningar: 1 000 kr per lektion.

Avbokning

Om lektionen måste avbokas görs det per e-post. Observera att du måste avboka lektioner senast en vecka innan besöket. I annat fall debiterar museet en kostnad på 500 kr. Samma debitering sker om en grupp inte dyker upp på avtalad tid.

Bra att veta

Maximalt antal elever vid en lektion är 30 stycken.
Lektionslängden växlar, men är vanligen 60 eller 75 minuter.
Plats för att äta egen matsäck finns i museets foajé. Där finns också toaletter och garderob.

Om vår pedagogik

Pedagogerna på Göteborgs stadsmuseum arbetar i enlighet med vårt pedagogiska program. Programmet lägger stor vikt vid att det ska finnas ett uttalat syfte med varje lektion och att eleverna ska kunna delta genom samtal och övningar.  För dig som är intresserad av de pedagogiska metoder vi arbetar med på Göteborgs stadsmuseum och vill få tips på hur du själv kan skapa en museilektion, har vi tagit ett häfte som berättar om vår pedagogik. Häftet heter Museipedagogik från grunden och är skrivna av två pedagoger på museet, Maria Forneheim och Håkan Strömberg. Maila till oss (se adress nedan) så skickar vi dig ett exemplar utan kostnad. Glöm inte uppge namn och din postadress.

för skolor utanför göteborg- Sök stöd till resan

Det är möjligt att söka stöd från Västra Götalandsregionen (arrangörsstödet) för er resa och ert besök. Det är den kommunala samordnaren som avgör om stöd kan betalas ut. Det finns två olika stöd som går att söka: Resestöd samt subvention av entréavgifter/guideavgifter. Läs mer om stödet: https://www.kulturkatalogenvast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet