anlita oss

Kulturmiljöenheten utför många olika typer av uppdrag runt om i hela Göteborg. Ibland är det enbart ur ett av enhetens perspektiv, men ganska ofta använder vi enhetens breda kompetens och de olika kulturella perspektiven vi arbetar med för att lyfta fram kulturen på platsen ur olika synvinklar.

Uppdragen utförs vanligtvis i något skede av en stadsutvecklingsprocess men kunskapen som kommer fram delar vi gärna med oss av till alla som är intresserade av kulturfrågor i stadsutvecklingen, ett specifikt område eller en byggnad. Genom de uppdrag vi utför blir vi ännu bättre på Göteborg! Har du frågor eller funderingar som rör enhetens uppdragsverksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till enhetschef Dennis Axelsson på: 031 – 368 36 09 eller dennis.axelsson@kultur.goteborg.se

Arkeologiska uppdrag

Göteborgs stadsmuseum har en lång tradition av arkeologi, ända sedan den arkeologiska avdelningen etablerades på museet 1912. Idag sker majoriteten av alla arkeologiska undersökningar i Sverige i samband med planerade markexploateringar, så kallad uppdragsarkeologi, som regleras av Kulturmiljölagen och av föreskrifter. Stadsmuseets arkeologer har en bred kompentens kring både historisk och förhistorisk arkeologi. De uppdragsarkeologiska undersökningar som Göteborgs stadsmuseum utför tilldelas av länsstyrelsen via direktval.

Kulturmiljöuppdrag

Kulturmiljöenheten utför ett brett spektrum av uppdrag som rör kulturmiljön i Göteborg. Uppdragen kommer oftast från kommunala förvaltningar och bolag, så som Stadsbyggnadskontoret, Park- och naturförvaltningen, Fastighetskontoret, HIGAB med flera, Svenska kyrkan eller Länsstyrelsen. I mindre uträckning utför vi också uppdrag för enskilda fastighetsägare och privatpersoner, andra institutioner och statliga myndigheter. Dessa uppdrag utförs av enhetens bebyggelseantikvarier, ibland på egen hand och ibland tillsammans med arkeologer eller andra kompetenser på enheten.

Exempel på olika typer av uppdrag vi utför inom kulturmiljö:

-Framtagande av en rad olika typer av kulturmiljöutredningar och -underlag.
-Inventeringar och analyser av kulturmiljövärden.
-Antikvariska utlåtanden.
-Sakkunnighetsuppdrag avseende kulturvärden enligt Plan- och bygglagen.
-Antikvarisk medverkan enligt Kulturmiljölagen.
-Vård- och underhållsplaner.
-Byggnadsdokumentationer.
-Framtagande av textmaterial, exempelvis till böcker och historiska skyltar.

Bebyggelse

Kulturmiljövården har en viktig och unik funktion som en del inom stadsutvecklingen i samarbete med andra förvaltningar. I Göteborg finns det flera unika miljöer, byggnader och hus som anses vara en så viktig del av vår historia att de har ett särskilt skydd mot förändringar.

Läs mer

Arkeologi

Göteborgs stadsmuseum har en lång tradition av att bedriva arkeologi, en tradition som sträcker sig från början av 1910-talet fram till idag.

Läs mer