hidden sites

LILLA ÄNGGÅRDEN

Hidden Sites Lilla Änggården är samarbete mellan Stadsmuseet och Centrum för Kritiska Kulturarvsstudier vid Göteborgs Universitet. Syftet med forskningsprojektet är att fördjupa, bredda och stärka arbetet med Lilla Änggården som plats och berättelse. Projektet fokuserar på att undersöka ”dolda” berättelser och tidigare delvis outforskade spår och perspektiv.

Byggnaderna på området, samlingen, den omgivande parken och de människor som levt och verkat där, utgör ett mångfald av olika historiska lager att förstå dåtiden, såväl som samtiden och framtiden.

Lilla Änggården är därmed särskilt intressant utifrån olika forskningsperspektiv och forskningsområden som på olika sätt berör frågor kring hur natur/kultur-arv och kulturmiljöer används och tillgängliggörs.

I projektet ingår också att utveckla ett mer systematiskt och långsiktigt undersökande arbete på Lilla Änggården.

Parallellt med arbetet i Lilla Änggården pågår ett liknande projekt i Chiswick House and Gardens i London – båda inom ramen för Hidden Sites, ett forskningsprojekt inom CCHS – som har som övergripande mål att med hjälp av platsspecifika och tvärdisciplinära metoder utveckla ny kunskap och nya förhållningssätt till kulturarvsmiljöer. Läs mer om Hidden Sites här.

För den intresserade går det även att ta del av en berättelse om en kinesisk träkista från 1700-talet som tagit sig ända till Lilla Änggården. Här skriver Holger Weiss, professor i allmän historia, om den spännande jakten efter kistan.

Medverkande

Markus Bergström, designer, universitetsadjunkt HDK-Valand
Cecilia Lagerström, regissör, professor Högskolan för Scen och Musik
Maria Sjöberg, historiker, professor Institutionen för Historiska Studier
Andrej Slavik, arkivarie, historiker och trädgårdsamatör
Betty Wallingford, designer – “Byrån för Glömda Saker”
Merima Bruncevic, docent, Handelshögskolan

Projektledning

Henric Benesch, arkitekt, universitetslektor HDK-Valand
Daniel Gillberg, projektledare, Göteborgs stadsmuseum
Ingrid Martins Holmberg, bebyggelsesantikvarie, universitetslektor Institutionen för Kulturvård

Kontakt

Henric Benesch: henric.benesch@hdk.gu.se
Daniel Gillberg: daniel.gillberg@kultur.goteborg.se