Flykten till marstrand

I november 1969 placerades tvåhundra statslösa polsk-judiska flyktingar på Marstrand, för att bo på ön under vinterhalvåret och lära sig svenska. Författaren Anna Grinzweig Jacobsson var själv en av dem, sex år gammal. Femtio år senare har hon sökt sig tillbaka till sin och de andras historia och intervjuat ett 20-tal av personerna som var med. Hör författaren i ett filmat föredrag berätta om Polens antisemitiska kampanj under det sena sextiotalet, landsflykten, ankomsten till Marstrand och hur livet blev i det nya landet.

För mer information, se www.flyktentillmarstrand.se.