Arkeologiskt fynd

Den egendomliga yxan
från bronsåldern

Följ det märkliga föremålet och de spiralvridna ringarna på en resa från
grustaget till garderoben för att sedan slutligen landa på museet.

Plötsligt händer det! Någon gör den stora upptäckten, det där fyndet som varje arkeolog drömmer om. I många fall är det inte arkeologerna själva som får uppleva det magiska i att hitta en skatt. Ofta är det privatpersoner som bokstavligen snubblar över ett fantastiskt fynd.

I slutet av december 1950 stegade, med viss tvekan, två män in på Göteborgs arkeologiska museum och bad att få prata med en tjänsteman. Inför en häpen amanuens hällde de ut innehållet ur den påse de haft med sig. Amanuensen stelnade till och rusade sen iväg för att hämta sin chef. Ytterligare en chef inhämtades och efter en del tisslande dem emellan blev de två männen erbjudna en summa som mer än väl räckte till nyårschampagnen.

Vad var det då de hade hittat? I samband med att de lastat grus från ett grustag i Galstad, strax utanför Vårgårda, hade en av männen plötsligt sett att något föll ner ur grävskopan. Han tog tillvara på det egendomliga föremålet samt ytterligare några ringar av metall. Föremålen fick följa med hem, där de stoppades in i en garderob fram till den vinterdag då de fick följa med till museet i Göteborg.

Galstadyxan - en ceremoniyxa från yngre bronsåldern.

Galstadyxan – ett praktfynd från yngre bronsåldern hittades tillsammans med två spiralvrida halsringar.

Ceremoniyxa från yngre bronsålder

Föremålet visade sig vara en så kallad ceremoniyxa av brons från yngre bronsålder. Ringarna var spiralvridna halsringar varav två var hela, två var brutna itu. De mindre fragmenten härrörde troligen från ytterligare en ring. Dessa halsringar kallas Wendelringar och är inte helt ovanliga som bronsåldersfynd. Yxan däremot kan beskrivas som ett riktigt praktfynd. Endast sex fynd av liknande yxor är kända. Vi känner igen yxans form från hällristningarna där yxbärande figurer är vanligt förekommande. Den är tillverkad med en avancerad teknik där ett millimetertunt skal av brons har gjutits över en lerkärna. I vilka sammanhang och på vilket sätt yxan har använts kan vi bara spekulera i, men den väcker fantasin och frammanar bilder från en annan tid då bronset glänste som guld.

Yxan finns i Stadsmuseets samlingar och finns att se i utställningen Spåren talar.