basutställning

spåren talar

forntiden

Under ca 12 000 år har det funnits människor i den västsvenska miljön. Hur levde människor för så länge sedan och vilka spår finns kvar? Möt Rolfsåkersmannen från stenåldern och se föremål arkeologerna grävt fram från denna tid.

föremålen

Vill du veta mer om föremålen? I museets databas Carlotta kan du djupdyka bland föremålen som finns i utställningen.

Sök i Carlotta

Rolfsåkers-mannen

Skelettfyndet av Rolfsåkersmannen är 4 500 år gammalt och bär på en historia som är höljd i dunkel.

Läs mer om Rolfsåkersmannen