Göteborgs födelse

Kompass med solur

I vår utställning Göteborgs födelse finns en vacker kompass med kombinerat solur i elfenben från 1600-talet. Läs mer om ett av världens äldsta astronomiska instrument.

Visste du att soluret sannolikt är det äldsta av alla astronomiska instrument? De har funnits sedan omkring 3 500 år före vår tid i form av egyptiska obelisker. Ett solur mäter tiden utifrån hur solen förflyttar sig under dagen. En kompass är däremot en senare uppfinning och brukar tillskrivas den kinesiske vetenskapsmannen och mystikern Shen Kuo som beskrev kompassens funktion redan på 1000-talet.

Ordet kompass kommer av italienskans ”compasso” som ungefär betyder omkrets och pekar ut väderstrecken med hjälp av jordens magnetfält.

Navigering vid dåligt väder

Någon som med andra ord både visste var hen befann sig och ungefär vilken tidpunkt på dagen det var måste varit ägaren av det här kombinerade soluret och kompassen i elfenben från 1600-talet. Sannolikt har den kommit hit genom handeln med andra länder.

Kompasser användes ofta på fartyg. Med instrumentets hjälp kunde sjöfarare navigera även vid dåligt väder. Så småningom var kompassen också en stor hjälp vid framställandet av bättre och mer detaljrika kartor och sjökort.

400 år av dramatisk historia

Den vackra kompassen med solur finns att se i vår utställning Göteborgs födelse. Utställningsvarvet genom Göteborgs 400-åriga historia börjar i den populära 1600-talsutställningen Göteborgs födelse och slutar i vår nutid och utställningen Grejen med Göteborg. Välkommen att uppleva Göteborgs dramatiska historia.

Du hittar varvet på våning två på museet och upplever det på eget hand.
Läs mer om Göteborgs historia under 400 år här.