Göteborg berättar

Möt stefan

Stefan är en göteborgare från Skövde som har mycket att säga om skolor i allmänhet och friskolor i synnerhet. Med fler satsningar på skolor, fritids och kollektivtrafik kan Göteborg gå en ljus framtid till mötes, tror han.

Intervjun med Stefan handlar mycket om skolor, vilket inte är konstigt eftersom han jobbar som gymnasielärare. Han har nyligen börjat på en kommunal skola efter sju år på en friskola i centrum. Det var en skola vars elevunderlag kom att bestå av fler och fler unga med svårigheter både i och utanför skolan. Det förekom många incidenter och arbetsmiljön var tuff för både elever och lärare.

Stefan är engagerad i skolfrågor. Foto Stefan Edetoft.

Dubbel segregering

Stefan tycker att det behövs mer statlig styrning av skolan, i utjämnande syfte. Han menar att många unga i Göteborg drabbas av en dubbel segregering – om man bor i ett område med sämre villkor påverkar det i sin tur betygen.

– Man får ofta får betyg efter var man växte upp och vad man har för föräldrar och vad de har för utbildningsbakgrund, och då skiktar det sig ännu mer.

Friskolornas intåg på marknaden har bidragit till segregeringen, anser han, som vet av erfarenhet hur det skiljer mellan skolor. Hans nuvarande arbetsplats lockar elever från mer studievana hem vilket skapar ett helt annat klimat. Skillnaderna blev påtagliga vid skolavslutningen – och visar också på hur många olika göteborgare det finns.

– Det är många från Askim, Hovås och Torslanda. De har en annan stil och en annan klädsel än där jag var förut. Där var det flaggor från alla möjliga länder och man hade sjalar, det var helt annorlunda. Så man ser många typer av göteborgare när man är på olika skolor. Jag vet inte var den typiska göteborgaren ska vara…

Tröttnade på näringslivet

Stefan, som är född 1958, vidareutbildade sig till lärare efter att ha tröttnat på stressiga villkor och rutinmässiga uppgifter i sitt tidigare yrke som ekonom i näringslivet. När han flyttade från Skövde till Göteborg på 1980-talet var det för att läsa på Handelshögskolan. Hans blivande fru kom efter och det slutade med att de blev kvar i staden.

Många av hans bekanta gjorde samma val, och han berättar om en period då de bodde i Lunden, barnen var små och många vänner fanns i närheten. Från området hade de fin utsikt och musiken steg från Ullevi och Trädgårdsföreningen… Det var trevligt!

Nu bor Stefan sedan länge i ett radhus i Tuve, där trivs han också bra. Han brukar cykla till jobbet på Lindholmen och ibland till stadens centrala delar för att gå på restaurang eller ta del av kulturutbudet. Hisingsparken börjar utanför knuten, där springer han mycket.  

Viktigt med satsningar

Talet om stadens olika områden leder tillbaka in på segregation, social utsatthet och kriminalitet. Ett tag tyckte han att han såg blåljus överallt och det kom historier om brott och våld från alla håll. Nu har det lugnat ner sig lite och Stefan är hoppfull om Göteborgs framtid trots allt. Det är positivt med utbyggd kollektivtrafik och han är nyfiken på bygget av Karlastaden. Viktigast är dock ordentliga satsningar på skolor och fritidsverksamhet.

Efter 35 år i staden är han allt en göteborgare, även om han fortfarande umgås mest med vännerna från Skövde.

Stefan L, född 1958, intervjuperson nr 73, intervjuad 2018-12-06 för projektet Göteborg berättar.

Göteborg 400 år

Göteborg berättar

I projektet Göteborg berättar så delar
100 göteborgare med sig av sina tankar,
minnen och berättelser.

Läs mer om Göteborg berättar