Göteborg berättar

Möt Jamak

Jamak vet vad hon tycker om Göteborg, hon kan stadens historia och betraktar den ur globala perspektiv.
Göteborgare med alla bakgrunder ska känna stolthet över att bidra till utvecklingen i sin stad, tycker hon.

Det är helt fantastiskt att Sveriges andra stad har ett naturreservat – en orörd urskog – så centralt! Folk fattar inte vilken skatt det är och hur välsignade vi är, om man jämför med resten av världen.

Änggårdsbergen är en av de platser Jamak gillar allra mest i Göteborg, staden som blivit en del av hennes själ och vars historia fascinerar henne. När släkt och vänner ”från alla världens hörn” kommer på besök brukar hon berätta om stadsdelar och byggnader. Ostindiska huset, där Göteborgs stadsmuseum ligger idag, är en annan favorit. Det påminner om i vilken grad stadens utveckling är präglad av handel och kontakter med omvärlden.

Jamak i stadsmiljö

Jamak trivs i Guldheden med närheten till Änggårdsbergen. Foto Stefan Edetoft.

Modern industristad i världen

Jamak vill framhålla att Göteborg byggts av människor som flyttat hit från andra länder för att bidra med kunnande och kontakter. Den första tidens ”expats” kom från Holland och Skottland. De byggde en funktionell stad nära havet, gjord för handel – ett koncept hon gillar. Idag är Göteborg en modern industristad på god väg att bli kosmopolitisk, enligt Jamak.

Hon ser framför sig hur en positiv färgblindhet växer fram bland stadens invånare, där vi inte längre kommer göra skillnad på varifrån i världen människor kommit. Alla är delaktiga och bidrar till stadens utveckling. När vi träffar henne arbetar hon som projektledare på Volvo Cars. Hon talar entusiastiskt om de nya kinesiska ägarna och om den snabba utveckling som präglar bilindustrin just nu. Som globalt företag bidrar Volvo också till att världen kommer till Göteborg.

Skiften i livet

Själv lämnade Jamak Iran för Göteborg på sin tolvårsdag 1987. Det var en resa på många plan. Hon berättar om hur familjen tidigare hade det gott ställt, en stor bostad och inflytelserika positioner. I Hjällbo fick föräldrarna börja om, med enkla jobb utan att kunna språket. Det var tufft, men det har gått bra och givit Jamak många insikter om migration och integration. Hon gillade att ha kompisar från hela världen i Hjällbo. Sen kom ett nytt skifte då hon började studera på Chalmers och flyttade till Johanneberg.

– Jag tyckte att det var väldigt skönt att komma till Johanneberg för det var en stadsdel där jag såg människor med hopp i ansiktet, som kände att det här var deras samhälle och att de hörde hemma här. De ägdes inte utav samhället, de ägde samhället. Nu bor hon i Guldheden, där hon trivs. Bebyggelsen speglar olika tidsepoker – och så är det ju så nära till Änggårdsbergen.

För Göteborg ombord på Götheborg

Jobbet tar mycket av Jamaks tid men hon håller också på med äventyrssporter som bergsklättring och dykning.För några år sedan vann hon en seglats på Ostindiefararen Götheborg. Den gick mellan Amsterdam och Dover, tog en vecka och hon konstaterar med ett skratt att ”man fick jobba ganska hårt på den båten”. Men hon är jätteglad att hon var med och även polerandet av fartyget såg hon som en insats för sin stad – ett sätt att visa upp dess historia för världen.

Jamak R, född 1975, intervjuperson nr 61, intervjuad 2018-10-17 för projektet Göteborg berättar.

Göteborg 400 år

Göteborg berättar

I projektet Göteborg berättar så delar
100 göteborgare med sig av sina tankar,
minnen och berättelser.

Läs mer om Göteborg berättar