jubileumsprojektet göteborg berättar

Tack alla ni som bidragit med era berättelser!


Vi efterlyste 100 göteborgare som ville dela sin berättelse med oss. Nu har 100 göteborgare bidragit till Göteborgs historia – och visas i en utställning under jubileumsåret 2021.

Vi har haft förmånen att få ta del av en mångfald av berättelser, från människor i åldrarna 6-97 år. Vi har försökt spegla Göteborgs befolkning i det statistiska urvalet av intervjupersoner, men fokus för oss har framförallt legat på personen bakom statistiken.

I det insamlade materialet finns 100 personer från Göteborgs tio stadsdelsnämnder representerade. Vissa är födda i Skillingaryd, Svappavaara och Uleåborg ­ – andra i Jerusalem, Damaskus, Kapstaden, Mölndal, Hällingsjö och förstås i Göteborgs kommun. Vissa är pensionärer och studenter, andra är sjukskrivna eller jobbar som exempelvis läkare, ekonomer, copywriters, målare, journalister, lärare, präster, pizzabagare, handläggare, brandmän, barnskötare, kockar, vårdbiträden och kyltekniker. Listan kan göras lång.

Intervjuerna blir utomhusutställning 2021

Under jubileumsåret 2021 kommer personerna att presenteras närmare i en utställning ute på stadens gator och torg. Den 4 juni 2021 öppnar utställningen, första stopp blir Gustaf Adolfs torg. Läs mer om utställningen här.

Om Göteborg berättar

Göteborg berättar är en del av Göteborgs 400-årsjubileum. Inför planeringen av jubileet efterfrågades göteborgarnas idéer. Många ville då lyfta fram stadens historia men även de samtida berättelserna om Göteborg. Utifrån det skapades projektet Göteborg berättar, där vi vill bredda historien och kunskapen om Göteborg. Inom ramen för projektet har en rad aktiviteter genomförts, som stadsvandringar, berättarcaféer och intervjuer.

För att läsa mer om andra satsningar i Göteborgs 400-årsjubileum gå in på: www.goteborg2021.com