Projekt & samarbeten

Projekt

En kvart om Göteborg

Nytt avsnitt! När kom de första paraplyerna till stan, vem var Charles Dahlberg och vad kännetecknar egentligen göteborgsregn? I senaste avsnittet av En kvart om Göteborg tar Ylva och Kristian på sig regnkläderna och plaskar sig igenom Göteborgs regniga historia.

Läs mer om En kvart om Göteborg

Ögonblick

Samarbetsprojekt

År 2010 startade ett 100-årigt fotoprojekt med målet att skildra Göteborgs innerstad från nu och in i framtiden.

Läs mer om Ögonblick
Syntolkning: Vi ser två personer som tittar på ett papper som den ena personen håller i handen. Personen som håller i pappret bär röd hatt och står i profil. Den andra personen står längre bak i bilden och syns snett framifrån.

Funktek

Funktek handlar om hur museiupplevelser kan bli mer demokratiska. Med hjälp av Funktek-piloter, nya tekarbetssätt och interaktionsdesign har vi sökt smarta lösningar för att öka tillgängligheten till museet. 

Läs mer om Funktek

Sidor