Projekt & samarbeten

Projekt

Ögonblick

Samarbetsprojekt

År 2010 startade ett 100-årigt fotoprojekt med målet att skildra Göteborgs innerstad från nu och in i framtiden.

Läs mer om Ögonblick
Syntolkning: Vi ser två personer som tittar på ett papper som den ena personen håller i handen. Personen som håller i pappret bär röd hatt och står i profil. Den andra personen står längre bak i bilden och syns snett framifrån.

Funktek

Funktek handlar om hur museiupplevelser kan bli mer demokratiska. Med hjälp av Funktek-piloter, nya tekarbetssätt och interaktionsdesign har vi sökt smarta lösningar för att öka tillgängligheten till museet. 

Läs mer om Funktek

Sidor