Tidigare projekt

Funktek

Funktek handlade om hur museiupplevelser kan bli mer demokratiska.
Med hjälp av Funktek-piloter, nya tech-arbetssätt och interaktionsdesign sökte vi smarta lösningar för att öka tillgängligheten till museet.

Funktek var ett projekt finansierat av Arvsfonden som startades upp under våren 2014. Funktek drevs av Göteborgs Stadsmuseum i samarbete med Utopia, Interaktiva Institutet, Riksutställningar och Mistra Urban Futures. Projektet handlade om hur man med nya teknologier och interaktionsdesign kan göra museiupplevelser mer demokratiska.

I projektet arbetade vi med människor med olika funktionsskillnader som vi kallade testpiloter. Testpiloterna testade och utvärderade ny teknik, utställningsproduktion och programpunkter på Göteborgs stadsmuseum. Genom detta arbete hoppas vi ha gjort museibesöken mer medskapande med målet att kulturen skall vara till för alla!

Mer information, publikationer, rapporter, handböcker och blogginlägg finns HÄR!

KONTAKT
Daniel Gillberg, projektledare

I SAMARBETE MED
Utopia
RISE
Riksutställningar
Mistra Urban Futures