Nyheter 22 november 2023

Vikingagravar funna i centrala Göteborg — ger ny kunskap om förhistorien

Översiktsbild från Stadsmuseets arkeologiska utredning i Burgårdsparken. Foto: Karolina Kegel

Två gravar har upptäckts av Stadsmuseets arkeologer vid en utredning i Burgårdsparken, i närheten av Valhallabadet. Färska kol 14-analyser daterar nu gravarna till vikingatiden, cirka 750-1000 e.Kr. Fynden ger ny kunskap om Göteborgs förhistoria och tyder på att det har bott vikingar i dagens centrala stadskärna.

— Det här är helt unika lämningar. Fynd från den yngre järnåldern, ofta kallad vikingatiden, är över huvud taget inte tidigare kända i centrala Göteborg, säger Ulf Ragnesten, arkeolog på Göteborgs stadsmuseum.

Svåra att upptäcka
Den arkeologiska utredningen skedde i somras på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland, på grund av att Göteborgs Stad har planer på att exploatera mark i anslutning till parken. Museets arkeologer upptäckte här några anspråkslösa förhöjningar i marken, bara några decimeter höga och 3-5 meter i diameter. Vid en utgrävning av området stötte man på två gravar som innehöll ett brända, kremerade människoben.

— Vi har med säkerhet hittat två gravar och flera packningar med sten som troligen utgör ytterligare gravar. Mycket tyder på att vi har stött på ett gravfält från yngre järnåldern, fortsätter Ulf Ragnesten.

Enligt färska kol 14-analyser av benen dateras gravarna till perioden 750-1000 e.Kr.

Kastar nytt ljus över historien
Burgårdsparken ligger centralt belägen i Göteborgs stad mellan Ullevi fotbollsarena och Valhallabadet. Under vikingatiden låg området på en höjd omgiven av fuktiga strandängar, då havet stod två meter högre än idag. Gravarna ligger nära dagens Mölndalsån, som på den tiden förband platsen med älven och andra boplatser.

Arkeolog Ulf Ragnesten vid en av gravarna. I november mottog han resultatet från kol 14-analyserna av kvarlevorna, som med säkerhet daterar gravarna till vikingatiden. Foto: Karolina Kegel

Vikingar har bott i centrala Göteborg
En handfull vikingatida gravfält har tidigare undersökts i Göteborgsområdet såsom i Askim, Björlanda, Säve och i Frölunda. De visar att man hade det gott ställt på boplatserna där man levde. Fynd såsom Äskekärrsskeppet och vid Kallerhamn på norra Hisingen, där man funnit skepp och rester av skeppshantverk, visar tillsammans med vikingatida försvarsanläggningar längs Göta och Nordre älv att Älvmynningen tidigt i vår historia var ett eftertraktat område för handel och försvar.

— Gravarna i Burgårdsparken visar att hela Älvmynningsområdet var taget i anspråk redan under vikingatiden. Och inte minst att det bodde vikingar i det som idag är centrala Göteborg, säger Ulf Ragnesten, arkeolog på Göteborgs stadsmuseum.

Läs mer i den arkeologiska rapporten.

upptäck mer

Utforska vikingatiden och sveriges historia

Visste du att Sveriges enda bevarade och utställda Vikingaskepp finns på Stadsmuseet? Läs mer om det unika Äskekärrskeppet och ta del av vikingarnas spännande historia i utställningen Vikingr. I samband med SVT:s storsatsning Historien om Sverige har vi samlat artiklar och nedslag som relaterar till serien – ur ett Göteborgsperspektiv.

Läs mer