Samlingsblogg 11 juli 2023

Varvshistoriska fotoarkivet

Eriksbergs Mekaniska Verkstad 1972.

Under inventeringar i våra samlingar stöter vi på många olika föremålskategorier som exempelvis det varvshistoriska fotoarkivet som består av negativ, diabilder samt en mindre del påsiktsbilder.

I museets samlingar finns det främst material från Eriksbergs mekaniska verkstad och Götaverken. Från det tredje stora varvet Lindholmens varv finns det en mindre samling negativ tagna av fotografen Stig Sjöstedt. När det gäller påsiktsbilder så förvaltar varvshistoriska föreningen merparten av bilderna från Götaverken. Då koncernen Svenska varv bildades 1977 sammanfördes samtliga stora svenska varv i statligt ägande. Från denna koncern finns en del bildmaterial och innefattar då bland annat bilder från Kockums Mekaniska Verkstad, Uddevallavarvet med flera. Just nu registreras fotoarkivet i databasen Visual Arkiv. Registreringen sker på en generell nivå men genom en framtida digitisering av de analoga registren skulle sökbarheten i samlingen öka.

Bildmotiv

Varvens produktion av fartyg står givetvis i centrum för motiven. Sjösättningar och leveranser är väl skildrade, även kölsträckningar och bilder från arbetet med fartygen både på stapelbäddar och byggdockor samt vid utrustningskajerna. Motiven skildrar dock ofta mer än det nybyggda fartyget. Bilder från sjösättningar och leveranser ger oss intressanta inblickar i tidsandan och kan säga en hel del om exempelvis dräkthistoria och inte minst näringslivshistoria. Varvsindustrin och sjöfarten var vid mitten av 1900-talet mycket betydande för det svenska näringslivet och en stor del av dåtidens näringslivselit är representerade på bilder från dop och leveranser.

En mycket stor del av de svenska varvens produktion byggdes för norska redare så även det norska näringslivet är väl representerat. Givetvis är det inte bara bilder på näringslivstoppar i samlingen. En stor del av bilderna är på varvens personal både under arbete och i samband med fritidsaktiviteter. Många bilder finns även från avtackningar i samband med pensioneringar där fotot skildrar det både högtidliga och vemodiga ögonblicket. Det dagliga livet vid varven bortom sjösättningar och leveranser är också väl skildrat i både verkstäder, på ritkontor och i kaffekiosker.

BRAGELAND Sjösättning ur fotoalbum från Eriksberg.

Färgbilder

Jägaren MALMÖ sjösättning 1938.

En relativt stor del av bildmaterialet i arkivet är i färg. Det finns färgbilder i samlingen från sent 1930-tal och framåt. Det tidigaste färgfoton som hittats är från sjösättningen av jägaren Malmö vid Eriksberg 1938. Det var säkert ganska dyrt med färgfilm och det är endast i undantagsfall som det finns färgbilder från denna tid. Från mitten av 1950-talet blir det mer frekvent med färgbilder och under åren så ökar antalet färgfoton.

I samband med leveranser av fartyg var det från 1960-talet och framåt ganska vanligt att man lät fotografera fartygen under provturen från luften. Dessa exklusiva flygfoton var till för rederiernas och varvens marknadsföring. Varvens utveckling genom utbyggnader och nyanläggningar är väl skildrat. Götaverkens Arendalsvarv som var världens modernaste varvsanläggning när den byggdes är dokumenterad från de inledande sprängningarna 1958 till invigningen 1963 och sedan vidare till nedläggningen 1989. Även utvecklingen av Eriksbergs Mekaniska Verkstad från en relativt blygsam verksamhet vid 1900-talets början till det storvarv det var vid nedläggningen 1979 är väl skildrad i samlingen.