Nyheter 21 oktober 2021

Stadsmuseet släpper film om diskoteksbranden

Svartvit illustration

Stillbild ur kortdokumentären ”Diskoteksbranden 1998”. Illustration av Mikel Nilsson.

I 1900-talsutställningen Grejen med Göteborg på Stadsmuseet visas nyförvärvade föremål från diskoteksbranden 1998. Här visas också en nyproducerad film om brandkatastrofen av Roozbeh Behtaji. På årsdagen av branden den 29 oktober, släpps filmen för allmänheten i museets digitala kanaler i samarbete med Brandoffrens Anhörigförening, B.O.A.

Filmen är femton minuter lång och skildrar koncentrerat händelseförloppet kring den ödesdigra diskoteksbranden, där 63 ungdomar miste livet och 213 personer skadades för snart 23 år sedan.

– Det här är en film som sammanfattar vad som hände under den där natten. Jag hoppas att den kommer att användas i klassrum i framtiden, för att berätta om hur illa det kan gå om det börjar brinna – och få människor att förstå riskerna när man tänder eld, säger regissör Roozbeh Behtaji, som också sitter med i styrelsen i Brandoffrens Anhörig Förening (B.O.A).

Filmen baseras på intervjuer med människor som var med under brandnatten och deltog i arbetet efteråt. Stora delar av filmen är illustrerade av göteborgsillustratören Mikel Nilsson.

– Jag har också intresserat mig för sorgearbetet och bilden av Göteborg i filmen. Under några månader efter branden gick staden ihop som ett lag och betraktade alla ungdomar från olika stadsdelar som stadens barn och ingenting annat. Sedan glömdes det bort. Därför tycker jag att den här händelsen har något att lära oss – hur bra vi faktiskt kan vara, när vi finns där för varandra, säger Roozbeh Behtaji.

Bild på föremål i en monter, som tillhört människor som var med i brandkatastrofen.

I utställningen Grejen med Göteborg visas ett antal nyförvärvade föremålen från Diskoteksbranden, som kan väcka starka känslor. Till höger syns bland annat ett väggavtryck som visar siluetten av ett förälskat par som dog i varandras armar under branden. Övriga föremål tillhörde ungdomar som var med vid branden och har samlats in av Brandoffrens Anhörigförening (BOA). Foto: Kristin Lidell

– Stadsmuseet jobbar med att spegla Göteborg i nöd och lust och brandkatastrofen är en av stadens största tragedier i modern historia. Det är viktigt att ta erfarenheter och lärdomar av katastrofen vidare till nya generationer av unga människor. Som museum är vi oerhört tacksamma för att B.O.A. delat med sig av sina minnen och denna starka filmproduktion. De har också möjliggjort både utställningen och den omfattande dokumentationen som museet genomförde efter katastrofen, säger Carina Sjöholm, museichef.

Fredagen den 29 oktober kl 9.00 släpps filmen om Diskoteksbranden på museets webbplats och Youtubekanal.

Trailer