Nyheter 02 september 2021

Nominering till Svenska Designpriset

Stadsmuseets nya visuella identitet är nominerad till Svenska Designpriset.

Lagom till Göteborgs stads 400-årsjubileum bytte Stadsmuseet visuell identitet. Uppdraget att ta fram en ny identitet gick till byrån Valentin Experience. Den nya visuella identiteten omfamnar museets historiska byggnad i både logo, färgval och typografi.

I den nya identiteten vill Stadsmuseet lyfta den stora berättelsen om Göteborg och samtidigt ge utrymme för berättelserna som ryms inom staden och i världen. Utgångspunkten har varit att ta fram en inspirerande, flexibel och tillgänglig visuell identitet.

Logotyp

Den nya logon består av ett versalt G i både ett klassiskt och modernt uttryck; staden Göteborg i dåtid och nutid. Överdelen i G:et visualiserar en pratbubbla som får vara en symbol för själva berättandet. Berättelserna från stadens människor (de som levt och de som lever här nu) är centrala för Stadsmuseets hela verksamhet.

Det finns sedan länge ett smidat G på Stadsmuseets port som fått agera förebild för logotypens G-form. Även typografin i logotypen ”Göteborgs stadsmuseum” har inspirerats från fasaden, där en liknande text funnits sedan 1861.

Färgpalett

Den valda färgplatten utgår även den ifrån Stadsmuseets byggnad, med huvudfärger som TAK, PORT, GULT och GESISM (den beigea kulören vars namn är benämningen på det listverk som kröner byggnaden och utgör avgränsning mellan fasad och yttertak). Vidare finns flera blinkningar till staden Göteborg i den kompletterande färgpaletten för utställningar, nämligen kulörer som BLÅLERA, TEGEL och OSTINDIEBLÅ.

Vi är särskilt glada över att vår nya visuella identitet har inspirerats av byggnaden. Att profilen inte blir något som adderas utan snarare blir ett med vår verksamhet och det historiska hus vi verkar i. Vår nya logotyp känns trots den historiska tyngden modern och träffsäker för vår verksamhet som behandlar samtiden i lika hög grad som historien. Detta är en profil museet kommer kunna leva med länge.

Carina Sjöholm, museichef