Samlingsblogg 09 augusti 2022

Ingenjör Odhner och räknemaskinen

GIM:3523. Original Odhner – arithmometer/räknemaskin tillverkad i Ryssland, St. Petersburg, förmodligen någon gång mellan 1907 – 1918.

En matematisk pionjär

Den svenska ingenjören Wilgodt Odhner var verksam i Ryssland under slutet av 1800-talet och startade en storskalig produktion av räknemaskiner. Hans son Alexander fortsatte senare sin fars verksamhet i Sverige innan digitala maskiner tog över marknaden.

Wilgodt Odhner var en svensk ingenjör som åkte till Ryssland och arbetade för Ludvig Nobel, äldre bror till Alfred Nobel, i St. Petersburg under senare delen av 1800-talet. Han slutade dock efter några år, för att utveckla en egen modell av en räknemaskin och för att kunna starta massproduktion av den. De få räknemaskiner som redan fanns på marknaden var ”sällsynta, dyra och föga praktiska” enligt Odhner. Men med pinnhjul som hakade i varandra – i stället för trappvals -, snabbnollsinställning och tabulator, effektiviserades maskinen och gjorde den lätt att arbeta med. Dock borde man vara kunnig i arithmetik (räknelära), står det i bruksanvisningen. Det tog honom 19 år tills den slutliga designen blev färdig, även om han fick patent på uppfinningen 1878 i Tyskland och året efter i Sverige. Den räknemaskin som han konstruerade brukar gå under beteckningen Odhners pinnharv.

Fabriken i St. Petersburg hann tillverka omkring 30 000 räknemaskiner innan den stängdes efter första världskriget och den därpå följande ryska revolutionen. Wilgodt Odhner var då död, men hans son Alexander Odhner fick med sig ritningar och andra underlag när familjen i all hast flyttade till Sverige.

GIM:8662. Reklam för Odhners räknemaskin med Göteborgsikonen Ingemar Johansson.

Från Ryssland till Göteborg

AB Original – Odhner Göteborg bildas 1918 av sonen Alexander Odhner ihop med kända industriledare i Göteborg – bland annat bröderna Wingquist som var sysslingar till honom. Fabriken byggdes i Gamlestan och tillverkningen växte med export över hela världen. Över fyrahundra anställda arbetade 1944, då hade fabriken övertagits av AB Åtvidabergs Industrier, kända för sina Facitmaskiner. Som mest arbetade ca 800 personer på Original Odhner, nu med elektriska maskiner.

På 1970-talet började små digitala räknedosor tillverkas i främst Japan och den gamla typen av räknemaskiner började fasas ut. Original Odhner upphörde med tillverkning och försäljning. Men kanske det finns ett antal räknemaskiner i användning fortfarande på olika platser i världen? Manuellt funkar bra i solstormar, elavbrott eller andra störningsmoment för digitala maskiner.