Samlingsblogg 16 mars 2023

Henriette Meyers fotoalbum

Bilden visar Henriette Meyer (stående) och hennes syster Charlotte.

I Göteborgs stadsmuseums samlingar finns ett fotoalbum som tillhört danska Henriette Meyer. Hon föddes in i en grosshandlarfamilj 1851, var yngst i en stor syskonskara och växte upp i Köpenhamn. Men hur hamnade henne fotoalbum i museets samlingar och vad kan det berätta?

Hennes äldsta storasyster hette Hanne och gifte sig med en dansk man som hade flyttat till Göteborg. Då var Henriette bara 7 år gammal och systerns flytt till Göteborg kom att få stor betydelse för Henriette. När hon själv blir vuxen gifte hon sig med den göteborgska gorsshandlaren Ernst Samuel Magnus och bodde sedan granne med sin syster vid Södra Hamngatan. Deras barn Lisa och Herman gifter sig och familjernas band knyts närmare varandra.

Via bilderna kan vi se ett nätverk av släktingar och vänner växa fram. Ordningen i albumet följer sedvänjan. Först kommer nära släktningar (ibland faktiskt bilder på kungafamiljen eller andra framstående personer men inte i det här fallet), sedan syskon och svågrar/svägerskor, barn med nära släktband, vänner och till sist mer avlägsna band.

Första sidan i fotoalbumet.

Detta är tydligt även i Henriettes album. På första sidan finns bilder av hennes pappa Alfred och svärföräldrar Edward Magnus och Jeanna Warburg. Här saknas också ett foto. Om man vet vilken relation de andra tre har till Henriette, och hur man brukade sätta in bilder i album, är det lätt att tänka att det är en bild på mamman Sophie som saknas. Kanske behölls den av familjen när albumet donerades till museet? Kanske hade Henriette plockat ut den långt tidigare? Sannolikt får vi aldrig svar på det. Men det berör. Även det som saknas berättar en historia.

Av kläderna att döma är de flesta fotografierna tagna i slutet av 1870-talet eller i början av 1880-talet. Undantag finns och totalt innehåller albumet cirka 120 bilder. En bild som sticker ut är en gruppbild med fyra unga kvinnor. Under har någon skrivit i blyerts: ”Ellen Magnus f. Raphael, Sofie Elkan, Amalia Leman och Charlotte Valentin/sittande”. Vid en närmare undersökning visar detta sig vara en mycket mer intressant bild än man först kan tro. Kvinnorna är i 30-årsåldern vilket stämmer om man ser till modellerna på klänningarna. Äldst är Charlotte Valentin f. 1848, sedan kommer Ellen Magnus f. 1849, Amalia Leman f. 1850 och yngst är Sofie Elkan f. 1853. Henriette var som tidigare nämnts född 1851. Tittar man närmare ser man också att Sofie och Amalia bär sorgesmycken vilket talar för att bilden är tagen efter 1879 då Sofies man och dotter dog i tbc. Än mer anmärkningsvärt är att Charlotte Valentin håller ett papper i sin hand och förstorar man bilden kan man se att det står Henriette på det. Här har alltså fyra kvinnor samlats för att bli fotograferade, alla i Henriettes ålder. En av dem är hennes svägerska och de bodde i Göteborg. Namnet på arket är samma som ägaren till albumet i vilket fotot förvaras. Allt kan vara en slump men det skulle också kunna vara så att det är fyra vänner som samlats för att uppmärksamma den femte – Henriette. Hur det förhöll sig med den saken lär vi nog aldrig få reda på, men visst kittlar det tanken?

Bara genom att lära mer om hur fotoalbum användes i slutet av 1800-talet, och ta reda på mer om ägaren till albumet kan spännande vänskapsband komma i dagern, släktskap tydliggöras och relationer värderas. Idag när vi allt mer sällan sätter in våra bilder i album är den typen av tolkningar mycket svårare att göra.

Gruppbild på Ellen Magnus, Sofie Elkan, Amalia Leman och Charlotte Valentin. På pappret står det Henriette.

Hanne Meyer.