Samlingsblogg 11 juli 2023

En dubbeldörr in till familjen Melins pärla

Under det pågående inventeringsarbetet i våra samlingar har 90 dörrar fotograferats och inventerats. Detta är historien om två av dem. Det som vi trodde var två verandadörrar från Olivedals herrgård, enligt en lapp på en av dörrarna, visade sig vara en dubbelinnerdörr med säker proveniens. Genom samverkan med en kollega, som inventerar ritningsarkivet, kunde vi fastställa detta.

Innerdörrarna är dekorerade med bladornament av skulpterat trä. De tillverkades för den nya huvudbyggnaden i början av 1800-talet.

“Storstaden Göteborg har visserligen ryckt det inpå livet, kvarter efter kvarter av moderna kolossalhus har slukat dess dyrbara mark, men det ligger ännu bland de banala stenblocken litet, förnämt och tillbakadraget från gatans buller bland sina lummiga träd, likt en skimrande pärla mitt i en hop ostronskal. […] bakom ingångsdörrens glasrutor, du skall hälsas lika fryntligt välkommen, som om det var igår Du sist var här, fast det gått år sedan den dagen.” Så beskriver Elisabeth Wern-Bugge Olivedals herrgård efter ett besök någon gång på 1920-talet (Idyllen Olivedal, Wern-Bugge, 1962).

Familjen Melin köpte arrenderätten till marken på auktion 1806 och byggnationen av den nya huvudbyggnaden påbörjades åren efter. Namnet, som sedan även stadsdelen fick, sägs komma från när den lilla flickan Olivia Melin behövde tröstas. Hon fick inte följa med till Stockholm, en resa som vid denna tid tog en dryg vecka enkel väg. Hon blev då lovad av fadern Olof Melin (1763 – 1834) att hans nya markegendom skulle byta namn från Liljedal till Olivedal. Elisabeth Melin var den sista i sin släkt att äga Olivedals herrgård innan byggnaden flyttades. 1890 tar Göteborgs stad över markegendomen, förutom herrgårdens tillhörande park och trädgård. 1930 flyttades Olivedal herrgårds huvudbyggnad till Lerum. Denna dubbeldörr är nog det enda som blev kvar. Dörrarna förvärvades av Göteborgs museum (senare Göteborgs stadsmuseum) 1932 från Elisabeth Melin. Genom hennes dödsbo donerades senare en mängd föremål som foton, klänningar och hattar.

I Göteborgs stadsmuseums arkiv finns även ritningar av Olivedals herrgård, utförda 1918 av Eric Olsson och Gunnar Hedby. Tack vare dessa vet vi nu var dörrarna har suttit och att de är innerdörrar, inte verandadörrar som tidigare uppgifter angav. På den första ritningen ser vi en detaljritning av både ytter- och innerdörrarna, där de senare är markerade med “N”. Den andra ritningen visar byggnadens bottenplan där markeringen är placerad mellan huvudentrén och hallen.

Vill du se mer spännande ritningar av Eric Olsson och Gunnar Hedby på kända och okända hus i Göteborg? Sök då på “Olsson, Eric” och “Hedby, Gunnar” i vår databas. Klicka senare vidare till objektens delobjekt där ritningarna finns fotograferade. Om du istället vill se fler av dörrarna som blivit inventerade och fotograferade i vårt pågående inventeringsarbete tryck här.