Samlingsblogg 02 november 2022

Eldsläckning förr i tiden

Nu när vi kommit in den mörka årstiden och julen närmar sig är det extra viktigt att tänka på brandsäkerheten. Förutom brandvarnare bör man ha en brandsläckare hemma. Innehållet kan variera; vatten, skum, pulver eller koldioxid är vanligast idag. Vår antikvarie Björn Ohlsson botaniserar bland brandbekämpande föremål i samlingarna och hittar bland annat en drygt hundra år gammal eldsläckare.

Under tidigare sekler släckte man bränder inomhus med vatten eller med en filt eller liknande, men runt sekelskiftet 1900 blev det möjligt att köpa pulversläckare för hemmabruk. En sådan ses på bilden ovan.

Bruksanvisning. Upphäng apparaten på en lättillgänglig plats i dess ögla på en stadig krok. Ryck loss densamma vid eldstillbud och slunga pulvret med kraft öfver lågorna.

På själva släckaren, som kallas Eldsläckare med torrpulver, med varumärket FIX, står det också hur den ska användas.

”Bruksanvisning. Upphäng apparaten på en lättillgänglig plats i dess ögla på en stadig krok. Ryck loss densamma vid eldstillbud och slunga pulvret med kraft öfver lågorna. Locket fastnar vid kroken, så att apparaten är omedelbart klar att fungera. Torrpulvret i apparaten verkar effektivt eldsläckande och garanteras så länge plomberingen är obruten, enär det icke skadas af vare sig värme eller köld. Nyfyllning. Lemnas gratis, så snart apparaten enligt attest används vid en eldsvåda.”

På den 85 centimeter långa vackert illustrerade eldsläckaren kan man upptill nära mynningen se en bild av hur ett barn har råkat välta en olje- eller fotogenlampa så att det har börjar brinna på golvet. Till vänster skymtar frun i huset i full färd med att släcka elden genom att slunga pulvret över lågorna. På en annan bild längst nedtill kan man se hur far i huset instruerar sin hustru hur eldsläckaren används. Det var ju hon som var hemma för det mesta.

Fin samling av brandbekämpande föremål

Göteborgs stadsmuseum har en ganska liten men fin samling brandsläckare och andra föremål som använts vid brandbekämpning, som brandlyktor, brandsprutor, brandyxa och facklor. Många av föremålen kommer från Göteborgs Brandförsvar, GBF.

I Göteborgs stadsmuseums digitala samlingar hittar du en många av dessa föremål, bland annat den ovan beskrivna eldsläckaren med inventarienummer GIM:4323. Prefixet GIM berättar att föremålet tillhörde Göteborgs industrimuseum, som 1993 blev en del av Göteborgs stadsmuseum. Eldsläckaren införskaffades 1971 på auktion för 16 kronor. Klicka på länken nedan för söka i samlingarna.

Vid den pågående inventeringen får vi nu en möjlighet att ta nya foton av föremålen, uppdatera information, skapa en överblick av samlingen och samla ihop föremål som hör ihop.

Björn Ohlsson, antikvarie, Göteborgs stadsmuseum

Fler föremål

Göteborgs brandförsvar

Här kan du läsa mer om dessa föremål och se bilder på dem i samlingarna som kommer från Göteborgs brandförsvar. Klicka på länken och sök på ”GBF” i samlingsdatabasen så hittar du allt från vattenpytsar till brandyxor.

Sök i samlingarna