Nyheter 11 november 2021

Boksläpp om filmens Göteborg

Nu på lördag 13 november är det Arkivens dag på Riksarkivet i Göteborg med boksläpp för ”Filmens Göteborg” med föredrag och samtal. Marie Hellervik, intendent på Göteborgs stadsmuseum, medverkar både i boken och på lördag.

– På Arkivens finns det möjlighet att möta personer från arkiv, museer och universitet som tillsammans har tittat och funderat kring film. Vi berättar lite mer om saker vi har fått syn på och tänkt kring. Delar av det har skrivits ihop till en bok. Från Stadsmuseets sida handlar det om en film som visar byggandet av Älvsborgsbron. Ett litet klipp av den visas också i vår nya utställning Grejen med Göteborg, berättar Marie.

Unikt kulturarv och historiskt källmaterial

Filmer i arkiv och museisamlingar utgör ett unikt och till stora delar outnyttjat kulturarv och historiskt källmaterial. Utifrån olika perspektiv och kompetenser innehåller boken “Filmens Göteborg” beskrivningar, fördjupningar och exempel från ett samverkande forskningsprojekt och förmedlar filmens roll i förståelse för lokal identitet, historia och kulturarv.

Vid boksläppet deltar samtliga bokens medförfattare: Mats Jönsson, Göteborgs universitet, Marie Hellervik, Göteborgs stadsmuseum, Lisa Sputnes Mouwitz, Medicinhistoriska museet, Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet i Göteborg, Fiffi Myström, Värmlands museum, Erik Florin Persson, Göteborgs universitet och Kristina de Rooij, Göteborgs universitet.

När, var, hur?

Datum: Lördag 13 november
Tid: kl. 14-15
Plats: Riksarkivet i Göteborg, Arkivgatan 9.

Observera att det är obligatorisk föranmälan.

Anmäl dig eller läs mer om lördagens boksläpp här.