Nyheter 28 februari 2022

Upplev bastionen Carolus Rex i 3D

Krutrummet i bastionen Carolus Rex från 1770-talet. Foto Tom Wennberg.

Bastionen Carolus Rex är en av Göteborgs tre kvarvarande bastioner och uppfördes i slutet av 1600-talet. Den ligger vid nuvarande Esperantoplatsen och har de senaste åren genomgått en varsam renovering och arkeologisk undersökning där fynden bland annat bestått av kanonkulor och mynt. Nu har en 3D-modell av bastionens krutrum tagits fram som ger oss tillgång till en av stadens dolda platser.

Bastionen som befästningselement uppfanns i Italien men fästningsstaden Göteborg uppfördes enligt holländska principer. I Göteborg på 1600-talet gällde det att stå upp mot tänkbara danska attacker. Uppe på muren av Carolus Rex fanns kanoner riktade mot Haga och älven och bastionens spetsiga hörn skapades inte av arkitektoniska skäl utan för att skära av skottvinklarna. Kulorna skulle inte få sprängkraft utan studsa på den vinklade ytan.

Arkeologisk undersökning blir 3D-modell

Det kompletta namnet på byggnadsdelen är Carolus Undecimus Rex, som är latin för kung Karl XI. Göteborgs stadsmuseum har gjort en arkeologisk undersökning av bastionen på uppdrag av Fastighetskontoret i Göteborgs Stad. Carolus Rex är nu renoverad och Park- och naturförvaltningen har rustat upp området på utsidan för att skydda den från växtlighet och fuktskador.

Bastionen uppfördes redan på slutet av 1600-talet men krutrummet anlades först på 1770-talet. I samband med renoveringen av anläggningen avtäcktes det äldre originalgolvet, som ursprungligen fungerat som ett undergolv. På murfoten runt rummets sidor har kraftiga bjälkar vilat som underlag för ett plankgolv. Museet har övervakat schaktningen och varit rådgivande i renoveringsprocessen. I samband med detta påträffades fyndmaterial från 1700-talet och senare. Bland annat kanonkulor och mynt.

Vi lyckades även få till en digital avskanning av bastionens ganska okända inre vilket nu gör det möjligt för Göteborgare och andra att virtuellt titta in i dessa skrymslen från en annan tid.

Tom Wennberg, arkeolog på Göteborgs stadsmuseum.

– Renoveringen av Carolus Rex kommer förhoppningsvis medföra att krutrummet blir mer tillgängligt för allmänheten. I samband med undersökningarna har vi kunnat dokumentera bastionens olika utbyggnader samt med glädje kunnat konstatera att mycket är fortfarande välbevarat inför framtiden. Vi lyckades även få till en digital avskanning av bastionens ganska okända inre vilket nu gör det möjligt för Göteborgare och andra att virtuellt titta in i dessa skrymslen från en annan tid, berättar Tom Wennberg, arkeolog på Göteborgs stadsmuseum.

Kika in i det virtuella krutrummet

Nedan ser kan du röra dig runt i 3D-modellen av krutrummet i Carolus Rex. Du kan zooma in och ut samt navigera dig runt.

Carolus Rex i 3D