Nyheter 01 oktober 2021

Älskade museer

Riksförbundet Sveriges Museer firar att Sveriges museer öppnat upp igen med införandet av en årlig museihelg- under begreppet Älskade museer. Den nya museihelgen sker 30-31 oktober och inleder alltså höstlovet.

30 oktober spelas Häxfeber på Stadsmuseet- en teaterföreställning där frågor lyfts om gott och ont, människans val att förfölja de som är annorlunda och om rädslan att bli utpekad. 31 oktober ger vi både en kortare introduktion och en familjevisning av nya utställningen Grejen med Göteborg samt bjuder in till Romsk familjesöndag ihop med Romano Center i Väst. Se hela vårt program under Aktiviteter.