Nyheter 14 oktober 2022

Älskade museer 2022

2021 införde Riksförbundet Sveriges Museer en årlig museihelg under parollen Älskade museer. Helgen 29-30 oktober är det dags för årets nationella museihelg där museer runt om i landet bjuder in besökare till aktiviteter, visningar och utställningar.

Se vårt program under helgen