historien om sverige

krigarkungens död i göteborg

Karl X Gustavs korta regeringstid präglas av krig. Han marscherar över isen till Danmark 1658 vilket slutar med att Skåne blir svenskt. När han kallar till en Riksdag i Göteborg för att få stöd att utvidga riket ytterligare tar det stopp. Han blir sjuk och dör och Sverige inträder i en fredligare period än på länge.

År 1659 befann sig Sverige i ett krig som hade pågått i över fyra år. Efter att ha korsat det isbelagda Stora Bält och överraska danskarna hade Kung Karl X Gustav lyckats få till en gynnsam fred i Roskilde 1658, som räknas till ett av Sveriges största krigsframgångar någonsin. Danmark lämnar över Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän, Bornholm och Trondheims stift till det svenska riket. Men kungen var inte nöjd. Han ville ha hela Danmark och ett fullständigt Östersjövälde. Denna gång var det dock inte lika lyckosamt. Efter flera förlorade slag och efter att flera länder kommit till danskarnas hjälp befann sig nu Sverige i ett svårt läge. Risken fanns att det som vunnits 1658 nu skulle förloras.

Skolplansch ur serien svenska historien i bilder, föreställande tåget över Bält 1658. Tillverkad 1867. Göteborgs stadsmuseums samlingar.

Men kungen var inte nöjd. Han ville ha hela Danmark och ett fullständigt Östersjövälde.

Riksdagen i Göteborg 1660

Kung Karl X Gustav bestämmer sig för att tillkalla en riksdag i Göteborg, då han behöver finansiering till att fortsätta kriget. Riksdagen skulle starta redan den 12 november, men få av adeln och rikets högre skikt kom innan jul. Kungen själv dök upp först på julafton. Han inrättade sig i det nuvarande Residenset tillsammans med arvprinsen och drottning Hedvig Eleonora.

Riksdagen startade den 4 januari och pågick till 1 mars i Kronhuset i Göteborg. I husets bottenvåning iordningställdes en rikssal där en del av bottenvåningen hade inretts med bänkar, klädda i svart tyg liksom väggarna. En tron installerades för kungen där han öppnade riksdagen klockan nio på morgonen. Hans fyraåriga tronarvinge satt i en stol bredvid. Från tronen meddelade han att han behövde folk och pengar för att föra kriget till ett säkert fredslut.

Kronhuset är nästan lika gammalt som staden själv, år 1642 påbörjades bygget. Bottenvåningen användes som militärt förråd fram till 1660. Efter det inreddes det inför riksdagen som skulle hållas där samma år. Foto: Göteborgs stadsmuseums arkiv

Att det var han själv som startat kriget och satt landet i ett sådant läge valde han att inte nämna. Istället tryckte han på att fienderna hopade sig och ville Sverige ont. Kungen framställde sig som en fredens man som var utsatt för fiendernas rov. Ganska snart hade han fått med sig riksdagen som gått med på det mesta som begärdes om än med reservationen att de gärna ville ha fred och att kungen skulle stanna i Sverige.

Kungen framställde sig som en fredens man som var utsatt för fiendernas rov. Att det var han själv som startat kriget ville han inte nämna.

Glasmålning av Karl X Gustav. Foto: Göteborgs stadsmuseum.

Kungen insjuknar

Men mitt under pågående riksdag sprider sig sjukdom i staden. Kungen blir sjuk redan i mitten av januari. Karl X Gustav verkade inte orolig i början. Han begav sig ut med roddbåt till Nya Älvsborg, gjorde en resa till Bohuslän och gick på begravning. Men till slut kollapsade han och blev sängliggande. Livläkaren gav honom lavemang, åderlåtning och olika dekokter – allt efter tidens bruk. Men föga förvånande hjälpte det inte. Troligtvis hade kungen fått lunginflammation.

Natten till den 8 februari blev tillståndet värre efter en kort återhämtning. Troligtvis hade lunginflammationen utvecklats till blodförgiftning. Han sa till sin livläkare: ”Jag har aldrig fruktat döden”. Sedan upprättar han ett testamente. Några timmar senare avlider kungen på residenset natten till den 13 februari. Han var då endast 37 år gammal och lämnade en fyraårig son efter sig. Sonen hade nyligen träffat sin pappa kungen för första gången då han varit upptagen i krigen i Europa nästan hela hans liv. Den fyraårige Karl XI utropades till ny kung i rikssalen i Kronhuset redan samma dag som hans pappa dog.

Ganska snart efter kungens död lyckades den nya regeringen få till fredsavtal med sina fiender och Sverige kunde gå in i en fredligare period än på länge. Dessutom utan att avträda allt för mycket land, Sverige fick nu de gränser som i stort gäller än idag, bortsett från Finland.

Upptäck mer

1600-talets Göteborg

Besök vår utställning Göteborgs födelse. Kom dåtidens människor nära och lär dig mer om vilka händelser som formade staden under 1600-talet.

Läs mer